Onlinedershanem.Com / Türkiyenin Eğitim Platformu 10.Sınıf Biyoloji Kalıtım 1 Testi - Onlinedershanem.com
157 defa görüntülendi.
Bu testin en iyisi : Ziyaretçi, başarı oranı: %90.91, 10 doğru, 0 yanlış, 1 boş
logo
10.Sınıf Biyoloji
Kalıtım (1)
1.
Kalıtılan bir özellikten sorumlu iki alelin gamet oluşumu sırasında birbirinden ayrılıp farklı gametlere gitmesine “ayrılma kuralı” denir.

 

Buna göre PpRrSsVv genotipli bireyin oluşturacağı gametler düşünülürse aşağıda verilenlerden hangisi bu kurala uygun olmaz?
Doğru Cevap: "E" PrSsV
Soru Açıklaması
2.
Genotipi bilinmeyen bir hücreden cross-over sonucu 1/2 olasılıkla ABc genotipli gamet oluşmuştur.

 

I. AABbcc

II. AaBBcc

III. aaBBCc

 

Buna göre ana hücrenin genotipi yukarıda verilenlerden hangileri olabilir?
Doğru Cevap: "C" I ve II.
Soru Açıklaması
3.
Screenshot_1
Doğru Cevap: "D" Abe
Soru Açıklaması
4.
AABBDDRR genotipli bireyin oluşturacağı gamet çeşidi X ise, aşağıdakilerden hangisinin mayozuyla X+1
çeşit gamet meydana getirebilir?
Doğru Cevap: "C" MMTt
Soru Açıklaması
5.
Bir karakterin fenotipi, genotipe bağlı olduğu kadar çevreyede bağlı olarak ortaya çıkabilir. Örneğin eş yumurta ikizlerinin tüm genotip yapıları aynı olmasına rağmen fenotip yapıları farklılık gösterebilir.

 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi eş yumurta ikizlerinde bu farklılığa neden olamaz?
Doğru Cevap: "A" Aşı olma
Soru Açıklaması
6.
Screenshot_2
Doğru Cevap: "B" Fenotip AbE’dir
Soru Açıklaması
7.
Screenshot_3
Doğru Cevap: "D" D
Soru Açıklaması
8.
Screenshot_4
Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
9.
Screenshot_5
Doğru Cevap: "D" D
Soru Açıklaması
10.
• Bir karakterin genlerle ifade edilmesidir.

• Heterozigot durumda etkisini gösteremeyen gendir.

• Homozigot ve heterozigot durumda iken kendini gösterengendir.

• Aynı karakter üzerinde etkili olan gen çiftidir.

 

Yukarıda verilen maddeler incelendiğinde hangisinin karşılığı seçeneklerde yoktur?
Doğru Cevap: "B" Gen
Soru Açıklaması
logo
10.Sınıf Biyoloji
Kalıtım (1)
11.
Bir karaktere ait baskın ve çekinik özelliklerin kalıtımından sorumlu genler iki harf ile gösterilir.

Buna göre,

I. Baskın alel büyük harfle gösterilir.

II. Her iki alel aynı ise homozigot biri diğerinden farklıysa heterozigottur.

III. Yumurta, sperm gibi gametlerde sadece bir tane alel bulunur.

 

verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.