Onlinedershanem.Com / Türkiyenin Eğitim Platformu 10.Sınıf Biyoloji Mayoz ve Eşeyli Üreme-1 Testi | Onlinedershanem.Com
335 defa görüntülendi.
Bu testin en iyisi : Ziyaretçi, başarı oranı: %90.00, 9 doğru, 1 yanlış, 0 boş
logo
10.Sınıf Biyoloji
Mayoz ve Eşeyli Üreme (1)
1.
Mayoz hücre bölünmesi sırasında gözlenen,

I. tetrat oluşumu

II. homolog kromozomların ayrılması

III. kardeş kromatitlerin ayrılması

 

olayları aşağıda verilen hangi sıraya göre gerçekleşir?
Doğru Cevap: "A" I - II - III
Soru Açıklaması
2.
Mayoz hücre bölünmesinin genel özellikleriyle ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Mayoz I ve Mayoz II öncesinde DNA eşlenmesi ger- çekleşir.
Soru Açıklaması
3.
Mayoz bölünme geçirmekte olan bir hücreye ait mikroskop görünümü aşağıda verildiği gibidir.

Screenshot_463

Buna göre bu hücre ve bölünme evresiyle ilgili olarak,

I. Altı çift homolog kromozoma sahiptir.

II. Birinci mayozun anafaz evresindedir.

III. Bölünme tamamlandığında üç kromozomlu gametler oluşur.

 

verilenlerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
4.
Mayoz hücre bölünmesi sonrasında kalıtsal çeşitliliğin sağlanmış olmasının temel nedeni seçeneklerin
hangisinde belirtilmiştir?
Doğru Cevap: "C" İlk anafazda homolog kromozomların ayrılması
Soru Açıklaması
5.
Screenshot_464
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
6.
Mitoz bölünmeyle büyüme ya da çoğalma sağlanırken, sadece mayoz bölünmeyle,

I. çoğalma

II. gamet oluşturma

III. büyüme

IV. döllenme

 

verilenlerden hangileri sağlanır?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
7.
Aşağıda verilen yapılardan hangisi mayoz bölünme gerçekleştirebilir?
Doğru Cevap: "D" Spor ana hücresi
Soru Açıklaması
8.
Screenshot_465

Mitoz ve mayoz bölünmenin bazı özellikleriyle ilgili verilen tablo incelendiğinde hangilerinde yanlışlık yapıldığı gözlenir?
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
9.
Mayoz II ve mitoz hücre bölünmeleri karşılaştırıldığında,

I. kromozomların ekvator düzleminde yan yana sıralanması

II. öncesinde DNA replikasyonunun gerçekleşmesi

III. kardeş kromatitlerin anafaz evresinde ayrılması

 

verilenlerden hangilerinin ortak olmadığı söylenir?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
10.
Kromozom sayısının nesiller boyunca sabit kalması durumu,

I. mitoz bölünme

II. mayoz bölünme

III. DNA replikasyonu

IV. döllenme

 

verilenlerden hangi ikisinin gerçekleşmesi ile sağlanır?
Doğru Cevap: "D" II ve IV
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.