Onlinedershanem.Com / Türkiyenin Eğitim Platformu 10.Sınıf Biyoloji Mitoz ve Eşeysiz Üreme-3 Testi | Onlinedershanem.Com
315 defa görüntülendi.
Bu testin en iyisi : Ziyaretçi, başarı oranı: %90.91, 10 doğru, 1 yanlış, 0 boş
logo
10.Sınıf Biyoloji
Mitoz ve Eşeysiz Üreme (3)
1.
Çoğalmasını bölünme yoluyla yapan bir organizma için,

I. Tek hücrelidir.

II. Ortam koşullarına dayanıklı bireyler oluşturur.

III. Bölünmesi sadece mitoz bölünmeyle olur.

 

verilenlerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
2.
I. Ürün kalitesi yüksek olan bitkilerin kalıtsal yapılarının korunması

II. Kısa zamanda çok sayıda oğul dölün oluşmasına olanak sağlaması

III. Doğadaki biyoçeşitliliğin artmasına neden olması

 

Verilenlerden hangileri çiftçiler tarafından eşeysiz üremenin tercih edilme gerekçelerindendir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
3.
Aşılama yöntemi aşağıda şematize edildiği gibi gerçekleşmektedir.

Screenshot_461

Şekil incelendiğinde,

I. K, aşı, L ise anaçtır.

II. B bitkisinin kalıtsal yapısı değişir.

III. A bitkisinin üremesi sağlanmış olur.

 

ifadelerinden hangileri doğru olur?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
4.
Adli tıp uygulamalarında olay yerinden elde edilen saç, tırnak, deri vs. gibi kalıntılar yardımıyla suçluların tespiti yapılabilmektedir.

 

Yukarıda anlatılan durum seçeneklerden hangisinin sonucudur?
Doğru Cevap: "A" Vücut hücrelerinin tamamının mitoz bölünmeler sonucu oluşması
Soru Açıklaması
5.
Mitoz hücre bölünmesiyle,

I. Kromozom sayısının nesiller boyunca korunması sağlanmış olur.

II. Genetik özelliklerin değişmeden yavru hücrelere aktarılması sağlanır.

III. Eşeysiz üremeyle canlıların çoğalması sağlanır.

 

verilenlerden hangileri gerçekleşir?
Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması
6.
Bir bitkinin doku kültürü yöntemiyle çoğaltılması sürecinde,

I. bölünme yeteneğini yitirmiş hücrelerden kallus oluşturmaya çalışma

II. kallusun gelişebilmesi için sentetik oksin ve sitokinin hormonlarını verme
III. kallusun geliştiği ortama glikoz, vitamin gibi besleyici maddeleri ekleme

 

işlemlerinden hangileri yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
7.
Eğrelti otunda döl değişimi aşağıda şematize edildiği gibidir

Screenshot_462

Şekil incelendiğinde,

I. Spor hücreleri mayoz ve mitoz bölünme sonucunda oluşabilir.

II. Tek gametofitten oluşan sperm ve yumurtaların kalıtsal yapısı aynıdır.

III. Tek sporofitten oluşan spor ve gametofitlerin kalıtsal yapısı aynıdır.

 

yorumlarından hangileri yapılabilir?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
8.
Aşağıda verilen canlılardan hangisinde rejenerasyonla çoğalma gözlenir?
Doğru Cevap: "C" Planarya
Soru Açıklaması
9.
Bir bitkiye ait,

I. embriyo

II. organ

III. hücre

 

yapılarının hangileri doku kültürü yöntemiyle geliştirilip yeni bir bitkinin oluşmasına neden olabilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
10.
Bir üretici aşağıda verilen yöntemlerden hangisini kullanarak kalıtsal yapısı farklı olan bitkileri üretebilir?
Doğru Cevap: "E" Elmadan elde edilen tohumun toprağa ekilmesiyle
Soru Açıklaması
logo
10.Sınıf Biyoloji
Mitoz ve Eşeysiz Üreme (3)
11.
Bitkilerde vejetatif çoğalmanın yaygın bir şekilde gözlenmesi,

I. fotosentez yeteneklerinin yüksek olması

II. meristem hücrelerinin bölünme limitinin olmaması

III. tohum üretme yeteneklerinin yüksek olması

 

verilenlerin hangilerinden dolayıdır?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.