Onlinedershanem.Com / Türkiyenin Eğitim Platformu 10.Sınıf Coğrafya Yerşekilleri ve Kayaçlar Testi | Onlinedershanem.Com
224 defa görüntülendi.
Bu testin en iyisi : Ziyaretçi, başarı oranı: %88.89, 8 doğru, 1 yanlış, 0 boş
logo
10.Sınıf Coğrafya
Yerşekilleri ve Kayaçlar
1.
Granit, bazalt, andezit ve tüf gibi kayaçların yaygın olarak bulunduğu bir alan ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenir?
Doğru Cevap: "D" Volkanik topraklar bulunmaktadır.
Soru Açıklaması
2.
Kimyasal tortul kayaçların yaygın olarak bulunduğu bir alanda aşağıda verilen yer şekillerinden hangisinin
daha kolay oluşması beklenir?
Doğru Cevap: "A" Lapya
Soru Açıklaması
3.
Püskürük ve tortul kayaçlar yüksek sıcaklık ve basınç altında kalarak değişime uğrarlar. Bu şekilde oluşan kayaçlara başkalaşım kayaçları denilmektedir.

 

Aşağıda verilen kayaçlardan hangisi bu şekilde oluşmuştur?
Doğru Cevap: "E" Mermer
Soru Açıklaması
4.
I. Boğaz vadiler

II. Polye ovaları

III. Delta ovaları

 

Yukarıda verilen yer şekillerinden hangileri kimyasal tortul kayaçların çözülmesi sonucunda oluşmuştur?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II.
Soru Açıklaması
5.
I. Volkanik Taşlar

II. Sel rejimli sular

III. Kimyasal Tortul Taşlar

IV. Metamorfik Kayaçlar

 

Yukarıda verilen faktörlerden hangileri peribacalarının oluşması üzerinde etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "A" I ve II.
Soru Açıklaması
6.
Screenshot_59
Doğru Cevap: "C" I ve II.
Soru Açıklaması
7.
I. Tabakalar halinde oluşmuşlardır.

II. Soğuma yerin derinliklerinde gerçekleşmiştir.

III. Sertlik derecesi yüksektir ve aşınmaya karşı dirençlidirler.

 

İç püskürük kayaçlar ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
8.
Büyük su kütlelerinin tabanında ya da kenarlarında kum tanelerinin doğal bir çimento yardımıyla birleşmesi sonucunda kum taşı oluşmaktadır.

 

Kum taşı oluşum özelliklerine göre aşağıdaki kayaç türlerinden hangisi içerisinde yer alır?
Doğru Cevap: "D" Fiziksel tortul
Soru Açıklaması
9.
Screenshot_60
Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.