Onlinedershanem.Com / Türkiyenin Eğitim Platformu 10.Sınıf Tarih IV.Mehmet Dönemi (I) Testi | Onlinedershanem.Com
183 defa görüntülendi.
Bu testin en iyisi : Ziyaretçi, başarı oranı: %91.67, 11 doğru, 1 yanlış, 0 boş
logo
10.Sınıf Tarih
IV.Mehmet Dönemi (I)
1.
Osmanlı Devleti’nde, tımarların rüşvet karşılığında haksızca dağıtılması sistemin bozulmasına sebep olmuştur.

 

Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin bozulmasının sonuçlarından değildir?
Doğru Cevap: "C" İstanbul isyanlarının yaşanması
Soru Açıklaması
2.
Bir bölgenin vergisinin ihale yoluyla peşin alınması esasına dayanan sisteme iltizam denilmiştir.

 

İltizam sisteminde vergi kaynağı olan arazi aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Mukataa
Soru Açıklaması
3.
Osmanlı Devleti’nde köyden kente göçlerin yaşanması neticesinde şehirlerde işsizlik yaşanmaya başlamış, eşkıyalık faaliyetleri ise artmıştır.

 

Osmanlı Devleti’nde görülen bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkilidir?
Doğru Cevap: "A" Tımar sisteminin bozulması
Soru Açıklaması
4.
Osmanlı Devleti’nde toprak vergi gelirlerini toplama işinin ihale ile satışa çıkartılarak hazineye aktarılmasına “iltizam” denir. İhaleyi alan “Mültezimler” devlete peşin para ödeyerek bölgedeki vergileri toplama hakkını elde etmiştir.

 

İltizam sisteminin doğurduğu sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
Doğru Cevap: "D" Tarımsal üretimin çoğalması
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda Avrupa’da yetişen bilim insanlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Leonardo Da Vinci
Soru Açıklaması
6.
Screenshot_53
Doğru Cevap: "A" Yalnız I.
Soru Açıklaması
7.
Avrupa’da “Rönesans” ile bilim, kültür ve sanat alanında gelişmeler sağlanırken, “Reform” ile din alanında yeniden yapılanma gerçekleşmiştir.

 

Rönesans ve Reform hareketleri aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?
Doğru Cevap: "E" Avrupa’da “Üniversite” eğitiminin başlaması
Soru Açıklaması
8.
Avrupa’da XVII. yüzyılda yaşayan bilim insanları ve onların uygarlık hayatına olan katkıları hakkında aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Kepler - Bilimsel çalışmalarda deney ve gözlem yöntemini başlatma
Soru Açıklaması
9.
Screenshot_54
Doğru Cevap: "C" I ve II.
Soru Açıklaması
10.
Screenshot_55
Doğru Cevap: "E" I, II ve III.
Soru Açıklaması
logo
10.Sınıf Tarih
IV.Mehmet Dönemi (I)
11.
Aşağıdakilerden hangisi IV. Mehmet Dönemi siyasi gelişmelerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Osmanlı Devleti’nin Batı’da imzaladığı son kazançlı antlaşma olan Belgrat Antlaşması’nın imzalanması
Soru Açıklaması
12.
Tarhuncu Ahmet Paşa saray masraflarını kısarak hediyeler verilmesini yasakladı. Hazineye borçlu olanlardan ise tahsilat yaptı.

 

Tarhuncu Ahmet Paşa’nın bu uygulamalar ile aşağıdakilerden hangisini hedeflediği söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Devletin gelir ve giderlerini dengelemeyi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.