Onlinedershanem.Com / Türkiyenin Eğitim Platformu 10.Sınıf Tarih IV.Mehmet Dönemi (II) Testi | Onlinedershanem.Com
205 defa görüntülendi.
Bu testin en iyisi : Ziyaretçi, başarı oranı: %91.67, 11 doğru, 1 yanlış, 0 boş
logo
10.Sınıf Tarih
IV.Mehmet Dönemi (II)
1.
Katolik mezhebinden Avusturya’nın, Protestan Macarlara saldırması üzerine, Macar kontu Tökeli İmre, Osmanlı Devleti’nden yardım istemiştir. Osmanlı Devleti bunun üzerine II. Viyana Kuşatması’nı gerçekleştirmiştir.

 

Bu duruma bağlı olarak aşağıdaki durumlardan hangisine ulaşmak mümkün değildir?
Doğru Cevap: "D" Osmanlı Devleti’nin, Avusturya’nın iç işlerine karıştığı
Soru Açıklaması
2.
Osmanlı Devleti, II. Viyana Kuşatması sürecinde Avusturya’ya yardım için gelen Leh ordusuna engel olmakla görevlendirdiği aşağıdaki güçlerden hangisinden beklediği desteği görememiştir?
Doğru Cevap: "C" Kırım
Soru Açıklaması
3.
II. Viyana Kuşatması’nda Osmanlı ordusunun bozguna uğratılması Avrupa devletlerini harekete geçirdi. Bu zor durumundan yararlanmak isteyen devletler papanın öncülüğünde biraraya geldiler.

 

Osmanlı Devleti’ni Avrupa’dan tamamen atmak için papanın öncülüğünde kurulan bu birlik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kutsal İttifak
Soru Açıklaması
4.
Osmanlı Devleti, Kutsal İttifak Savaşlarından sonra,

I. Karlofça,

II. Pasarofça,

III. İstanbul

antlaşmalarından hangilerini imzalamıştır?
Doğru Cevap: "D" I ve III.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi 1699’da Osmanlı Devleti ile Avusturya, Venedik ve Lehistan arasında imzalanan
Karlofça Antlaşması’nın özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Osmanlı Devleti’nin yabancı devletlerde elçilik açması
Soru Açıklaması
6.
1700 yılında Rusya ile yapılan İstanbul Antlaşması’na göre Azak Kalesi Rusya’ya bırakılacaktı. Antlaşmanın bu maddesine göre Rusya ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" Karadeniz’e inme politikasında başarılı bir adım atmıştır
Soru Açıklaması
7.
Sultanahmet Camisi külliyesiyle birlikte, İstanbul’daki en büyük yapılardan biridir. Bu külliye; bir cami, medreseler, hünkâr kasrı, arasta, dükkânlar, hamam, çeşme, sebiller, türbe, darüşşifa, sıbyan mektebi, imarethane ve kiralık odalardan oluşmaktadır.

 

Buna göre Sultan Ahmet Külliyesinin aşağıda verilen alanlardan hangisinde bir işleve sahip olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Askerî
Soru Açıklaması
8.
Osmanlı Devleti’nde tarih yazımı ile görevli memura “vakanüvis” denilir.

 

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin ilk vakanüvisidir?
Doğru Cevap: "A" Mustafa Naima
Soru Açıklaması
9.
Türk musikisine önemli katkılar sağlayan, Neva Kâr ve Tûtî-i Mucize Gûyem adlı eserleriyle tanınan bestekârın adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Buhurîzade Itr
Soru Açıklaması
10.
XVII. yüzyıl Avrupası’nda özellikle bilim ve sanat alanında önemli gelişmeler yaşanırken aynı dönemde Osmanlı Devleti’nde Avrupa’daki kadar önemli bir gelişim görülmemektedir.Bu dönemde Osmanlı Devleti’nde de bilimsel çalışmalar yapılmış ve çeşitli eserler ortaya konmuştur. Matematik, tıp ve astronomi alanında çevirilere ve önceden yazılmış eserlerin açıklanmasına ağırlık verilmiştir.

 

XVII. yüzyıl Osmanlı Devleti’nde bilim ve sanat alanları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Bilimsel çalışmaların durduğu
Soru Açıklaması
logo
10.Sınıf Tarih
IV.Mehmet Dönemi (II)
11.
Osmanlı Devleti’nde astronomi alanında çalışmalar yapılmış ve uçuş denemelerinde bulunulmuştur.

 

Aşağıdakilerden hangisi Dünya tarihinin ilk roketli füze uçuşunu geliştiren kişidir?
Doğru Cevap: "B" Lagari Hasan Çelebi
Soru Açıklaması
12.
XVII. yüzyılda yaşamış on ciltlik “Seyahatname” adlı eseriyle ünlü Osmanlı seyyahı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Evliya Çelebi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.