Onlinedershanem.Com / Türkiyenin Eğitim Platformu 10.Sınıf Tarih Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu (1300 - 1453) Testi | Onlinedershanem.Com
154 defa görüntülendi.
Bu testin en iyisi : Ziyaretçi, başarı oranı: %83.33, 10 doğru, 2 yanlış, 0 boş
logo
10.Sınıf Tarih
Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu (1300 - 1453)
1.
XIV. yüzyıl başlarında Avrupa’da görülen,

I. kralların otoritesinin zayıf olması,

II. derebeylik (feodalite) rejiminin bulunması,

III. Katolik ve Ortodokslar arasında mücadele yaşanması

 

gelişmelerden hangileri Osmanlı Devleti’ne karşı güçlü bir direncin oluşmamasında etkilidir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
2.
Moskova ve Kiev Knezliklerinin Karadeniz’e inmelerine engel olan, XIV. yüzyıl sonlarında Timur’un saldırılarıyla parçalanan hanlığın adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Altınorda Hanlığı
Soru Açıklaması
3.
Kayı Boyu, küçük bir beylik yapılanması içinde iken kısa sürede ülke sınırlarını büyüterek Osmanlı Devleti’ni kurmuş ve imparatorluk haline getirmiştir.

 

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin gelişimini etkileyen faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Devletin hanedan ailesinin ortak malı olması
Soru Açıklaması
4.
Osmanlı Devleti’nin kendinden önceki Türk Devletlerinden daha uzun süreli olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Merkezi otoritenin güçlü olması
Soru Açıklaması
5.
Osman Bey ele geçirdiği yerde kuracağı yönetimi belirlerken “Ahiler”in desteğini almıştır.

 

Osman Gazi’nin bu tutumunda aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
Doğru Cevap: "E" Ülkenin asker ihtiyacını karşılamak
Soru Açıklaması
6.
Osmanlı hükümdarı I. Murat, Germiyanoğulları’ndan çeyiz yoluyla Kütahya, Emet, Simav ve Tavşanlı’yı alırken Hamitoğullarından ise Akşehir, Beyşehir, Yalvaç, Seydişehir ve Isparta’yı almıştır.

 

Bu bilgiye dayanarak Osmanlı Devleti’nin genişleme siyaseti hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkündür?
Doğru Cevap: "B" Beyliklere karşı barışçı bir yayılım politikası izlendiği
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı Devleti, Trakya’da ve Balkanlarda fetih politikası izleyerek bu coğrafyalara hükmetmiştir.

 

Osmanlı Devleti, Balkanlardaki fetih sürecinde,

I. iskan,

II. cihat,

III. istimalet

 

politikalarından hangilerini uygulamıştır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
8.
Osmanlı Devleti, İskan siyaseti ile Balkanlarda fethettiği yerlere Anadolu’dan getirdiği Türk nüfusunu yerleştirerek onlara kullanmaları için toprak vermiştir.

 

Aşağıdakilerden hangisi iskan siyaseti ile ulaşılmak istenen hedeflerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Devlet idaresinde Hristiyan tebaanın gücünden faydalanmak
Soru Açıklaması
9.
Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki fetih faaliyetlerini hızlandıran savaşlar arasında aşağıdakilerden hangisi
bulunmaz?
Doğru Cevap: "E" Ankara Savaşı
Soru Açıklaması
10.
Osmanlı Devleti’nin iskan siyasetini uygulamasının sağladığı faydalar arasında aşağıdakilerden hangisi
bulunmaz?
Doğru Cevap: "B" Gayrimüslim tebaa arasındaki kültürel farkların ortadan kaldırılması
Soru Açıklaması
logo
10.Sınıf Tarih
Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu (1300 - 1453)
11.
Osmanlı Devleti iskan siyasetini kolaylaştırmak için aşağıdaki faaliyetlerden hangisinde bulunmamıştır?
Doğru Cevap: "C" Pençik sistemini uygulama
Soru Açıklaması
12.
Osmanlı Devleti’nin Rumeli topraklarında kullanılan yerleşim yeri adları Anadolu’daki “boy”ların veya bazı yerlerin isimlerini taşır: Canikli, Geredeli, Saruhanlı, Oğuzlar, Menteşeli,
Balabanlı, Tatarlar. . .

 

Osmanlı Devleti’nde görülen bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
Doğru Cevap: "A" İskan faaliyetleriyle Anadolu kültürünün Rumeli’ye ta- şınması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.