Onlinedershanem.Com / Türkiyenin Eğitim Platformu 10.Sınıf Tarih Osmanlıda Hukuk, Bilim, Teknoloji ve Sanat Reform Hareketleri Testi - Onlinedershanem.com
123 defa görüntülendi.
Bu testin en iyisi : Ziyaretçi, başarı oranı: %66.67, 8 doğru, 4 yanlış, 0 boş
logo
10.Sınıf Tarih
Osmanlı\'da Hukuk, Bilim, Teknoloji ve Sanat Reform Hareketleri
1.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde XV. yüzyılda kullanılan süsleme unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Heykel
Soru Açıklaması
2.
El yazması eserleri süslemek ve metin aydınlatmasını gerçekleştirmek için perspektif olmadan yapılan süslemelere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Minyatür
Soru Açıklaması
3.
Osmanlı Devleti’nde kamuya hizmet etmek için yapılan mimari eserler arasında aşağıdakilerden hangisi
bulunmaz?
Doğru Cevap: "E" Kümbet
Soru Açıklaması
4.
Mimar Sinan’ın “Çıraklık”, “Kalfalık” ve “Ustalık” eserleri olarak bilinen camilerin isimleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru sırayla verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Şehzadebaşı - Süleymaniye - Selimiye
Soru Açıklaması
5.
Screenshot_235
Doğru Cevap: "C" I ve II.
Soru Açıklaması
6.
Screenshot_236
Doğru Cevap: "E" E
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı halkının eğlencelerinde saraydaki törenler ve önemli günler de etkili olmuştur.

 

Aşağıdakilerden hangisi halkın eğlenmesine imkân sağlayan saray merasimlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Cuma selamlığı
Soru Açıklaması
8.
XVI. yüzyılda Hristiyan Katolik dünyasının yeniden yapılanma faaliyetlerine “Reform” denir.

 

Aşağıdakilerden hangisi “Reform Hareketleri”nin sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Feodalite sisteminin zayıflamasıyla krallıkların güç kazanması
Soru Açıklaması
9.
Screenshot_237
Doğru Cevap: "D" I ve III.
Soru Açıklaması
10.
Papalık ve Katolikliği savunan Roma - Cermen İmparatorluğu, Luther öncülüğündeki Protestan hareketi engellemek için Alman prensliklerine karşı mücadele etmiştir.

 

Roma - Cermen İmparatorluğu aşağıdakilerden hangisiyle Protestanlık mezhebini resmen kabul etmiştir?
Doğru Cevap: "A" Augsburg Antlaşması
Soru Açıklaması
logo
10.Sınıf Tarih
Osmanlı\'da Hukuk, Bilim, Teknoloji ve Sanat Reform Hareketleri
11.
Reform hareketi sonrasında Katolik Kilisesinin siyasi, ekonomik ve dinî gücü azalmıştır. Hristiyanlık dünyasında yeni mezhepler ortaya çıkmıştır.

 

Aşağıdakilerden hangisi Reform sürecinde Avrupa’da ortaya çıkan mezheplerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ortodoksluk
Soru Açıklaması
12.
Kanuni Dönemi'nde Avrupa’da Reform hareketleri yaşanırken Osmanlı Devleti’ndeki Hristiyanlarda böyle bir arayış ortaya çıkmamıştır.

 

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde Reform hareketi yaşanmamasının sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Osmanlı Devleti’nin, Almanya’daki Protestan hareketi desteklemesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.