Onlinedershanem.Com / Türkiyenin Eğitim Platformu 10.Sınıf Tarih XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa Testi | Onlinedershanem.Com
155 defa görüntülendi.
Bu testin en iyisi : Ziyaretçi, başarı oranı: %91.67, 11 doğru, 1 yanlış, 0 boş
logo
10.Sınıf Tarih
XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa
1.
Screenshot_238
Doğru Cevap: "C" I ve II.
Soru Açıklaması
2.
Altın Orda Devleti’nin yıkılmasıyla Doğu Avrupa’danOrta Asya’ya yayılma imkânı bulan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Rusya
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Duraklama Dönemi’ne girmesinin dış nedenlerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Osmanlı’ya karşı kutsal ittifakların oluşması
Soru Açıklaması
4.
Osmanlı Devleti I. Ahmet zamanında “Ekber ve Erşed Sistemi’’ ile hanedanın yaşça en büyük ve olgun üyesinin hükümdar olmasını benimsemiştir.

 

Buna göre Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki alanlardan hangisinde değişiklik yapıldığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Veraset Sistemi
Soru Açıklaması
5.
Avusturya ile yapılan - - - - Meydan Muharebesi ile Eğri, Kanije, Estergon Kaleleri alınmış Sultan - - - - ise “Eğri Fatihi” unvanını almıştır.

 

Paragrafta bulunan boşluklara uygun olan kelimeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Haçova - III.Mehmet
Soru Açıklaması
6.
Avusturya ile yapılan Zitvatorok Antlaşması ile “Avusturya arşidükü protokol bakımından Osmanlı padişahına eşit sayılacaktı.

 

Zitvatorok Antlaşması’ndaki bu maddeye bağlı olarak Osmanlı Devleti hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkündür?
Doğru Cevap: "C" Avusturya karşısındaki siyasi üstünlüğün sona erdiği
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı Devleti’nin İran ile yaptığı antlaşmalar ve özellikleri hakkında aşağıda verilen eşleştirmelerden
hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Serav Antlaşması - Osmanlı’nın doğuda topraklarına toprak kattığı son antlaşma olması
Soru Açıklaması
8.
Osmanlı Devleti’nin, “Arayış Yılları”nda merkezî otoritesinin zayıflaması iç isyanlara sebep olmuştur.

 

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde iç isyanların çıkmasında etkili değildir?
Doğru Cevap: "E" Hükümdarın, Divanıhümayun başkanlığını sadrazama bırakması
Soru Açıklaması
9.
Osmanlı Devleti’nde iç isyanların çıkmasında ekonominin bozulması etkilidir.

 

Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda Osmanlı ekonomisininbozulmasına sebep olan gelişmelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Derbent teşkilatının kurulması
Soru Açıklaması
10.
Osmanlı Devleti’nde “Kafes usulü”ne geçilmesi ile tahta çıkan padişahlar yönetim tecrübesinden yoksun kalmışlar, sarayda bulunan valide sultan ve saray adamları ise yönetimde etkili olmaya başlamışlardır.

 

Osmanlı Devleti’ndeki bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerinde etkili değildir?
Doğru Cevap: "E" Hükümdar yetkilerini sınırlandıran yasal düzenlemelerin yapılmasında
Soru Açıklaması
logo
10.Sınıf Tarih
XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa
11.
İlk olarak Yavuz Sultan Selim Dönemi'nde Bozoklu Celâl adlı sipahinin çıkardığı isyan daha sonra Anadolu’daki isyanların genel adı olmuştur.

 

Aşağıdakilerden hangisi Celâli İsyanlarının sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Yeniçerilerin maaşlarının düşük ayarlı parayla verilmesi
Soru Açıklaması
12.
Duraklama Dönemi ıslahatlarının başarısızlıkla sonuçlanmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden
hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Avrupa devletlerinin ıslahatlara karşı çıkmaları
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.