Onlinedershanem.Com / Türkiyenin Eğitim Platformu 10.Sınıf Tarih XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / XVII. Yüzyıl Islahatları Testi | Onlinedershanem.Com
175 defa görüntülendi.
Bu testin en iyisi : Ziyaretçi, başarı oranı: %75.00, 9 doğru, 3 yanlış, 0 boş
logo
10.Sınıf Tarih
XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / XVII. Yüzyıl Islahatları Testi
1.
Avrupalı devletler; Coğrafi Keşifler ve Sanayi Devrimi gibi gelişmelerle uluslararası alanda rekabet ederek dünya güç dengesine yön vermeye çalışmışlardır.

 

Aşağıdakilerden hangisi Avrupalı devletler arasında yaşanan rekabetin Osmanlı Devleti’ne olan etkilerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Osmanlı Devleti’nin yalnızlık politikasını benimsemesi
Soru Açıklaması
2.
Osmanlı Devleti, XVI. yüzyılda bir “Cihan Devleti” iken zaman içerisinde uluslararası siyasetteki gücünü kaybetmiştir.

 

Osmanlı Devleti’nin uluslararası alandaki gücünü kaybetmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
Doğru Cevap: "B" Avrupa’ya karşı fetih politikasından vazgeçilmesi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin XVII. yüzyılda savaştığı devletlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İsveç
Soru Açıklaması
4.
Screenshot_51
Doğru Cevap: "E" I, II ve III.
Soru Açıklaması
5.
‘‘Korkunç bir yeniçeri isyanıydı. Bir Osmanlı padişahı ilk kez yeniçeriler tarafından katledilmekteydi. Hem de devleti güçlendirmek istediği için, yapmayı düşündüğü ıslahatlar yeniçerilerin çıkarlarını zedelediği için…’’

 

Yazarın yukarıdaki anlatımı Osmanlı Devleti’nin hangi dönemini betimlemektedir?
Doğru Cevap: "D" II. Osman
Soru Açıklaması
6.
Islahat, kötü durumu daha iyi duruma getirebilmek için yapılan iyileştirme hareketleridir.

 

Osmanlı Devleti’nin ıslahat arayışlarına girmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
Doğru Cevap: "D" Halkın, ıslahat yapılması için talepte bulunması
Soru Açıklaması
7.
XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde isyanların yaşanması ve savaşlardan başarısızlıkla dönülmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?
Doğru Cevap: "E" Avrupa’dan askerî destek alındığının
Soru Açıklaması
8.
II. Osman, asker üzerindeki gücünü hissettirme fikriyle “Hotin Seferi”ne bizzat katılmıştır. Seferde, yeniçerilerin isteksizliğini tespit eden hükümdar yeniliklere direnç oluş- turacak bu kurumu kaldırmayı düşünmüştür.

 

Bu duruma bağlı olarak II. Osman hakkında aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkün değildir?
Doğru Cevap: "E" Askerî kurumlar arasında çatışma ve rekabeti engelleme
Soru Açıklaması
9.
IV. Murat, devletin kötüye gidişinin sebepleri ve bu gidişin durdurulması hakkında raporlar hazırlatarak
aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeyi amaçlamıştır?
Doğru Cevap: "C" Sorunlara kalıcı çözümler getirmek
Soru Açıklaması
10.
Screenshot_52
Doğru Cevap: "C" I ve II.
Soru Açıklaması
logo
10.Sınıf Tarih
XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa / XVII. Yüzyıl Islahatları Testi
11.
Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyıl ıslahatlarının genel özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Avrupa’daki gelişmeler takip edilmiştir.
Soru Açıklaması
12.
IV. Murat Dönemi’nde yaşamını sürdüren bilim, sanat,kültür insanları ve özellikleri hakkında aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Katip Çelebi - Hiciv niteliğinde şiirler yazma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.