Onlinedershanem.Com / Türkiyenin Eğitim Platformu 11.Sınıf Dil ve Anlatım Anı Testi | Onlinedershanem.Com
155 defa görüntülendi.
Bu testin en iyisi : Ziyaretçi, başarı oranı: %91.67, 11 doğru, 1 yanlış, 0 boş
logo
11.Sınıf Dil ve Anlatım
Anı
1.
Aşağıdakilerin hangisinde anı türü ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Olayın yaşandığı gün kaleme alınır.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki yazar - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Falih Rıfkı Atay – Kırk Yıl
Soru Açıklaması
3.
Anı yazabilmek, yaşamının bir bölümünü, başkalarının yaşamına girmeden, toplumsal çevreyi vermeden mümkün olamamıştır. Ama öncelikli amaç daha çok, kişinin kendi kendini, yaşadıklarını; içtenlikle, tarihçiyi asla yanıltmayacak bir tarafsızlık ve dikkat içinde yansıtmasıdır. Anı yazarı yaşamını, gördüklerini olduğu gibi anlatır. Bu gerçekçi niteliğiyle tarihçiye yaklaşır.

 

Bu parçada anı türünün asıl vurgulanan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yansız olması
Soru Açıklaması
4.
Ben, odaya girdiğim hâlde Salih Efendi’yi görmemiştim. Ta köşede bir koltuğa oturmuş, yüzünü bir gazete ile örtmüştü. Abdurrahman Efendi’nin seslenmesi üzerine gazeteyi indirdi. Tıknazca, koca baş, çıkık alın, basık burun, sarı bıyık, sakallı bir zat gözlüğünü çıkararak vaktiyle Phare de Bosphore’den çizmiş olduğu bir iki haberi gösterdi.

 

Anı türünden alınmış bu parçada kullanılan anlatım türleri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Öyküleyici - Betimleyici
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi anı ve günlüğün ortak özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Kişisel hayatı konu almaları
Soru Açıklaması
6.
Klasik ve halk müziğinde bir tür olan divanların en belirgin özelliği, konuşurcasına bir edayla söylenmesidir.

 

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tamlama yanlışlığı
Soru Açıklaması
7.
Hüseyin Cahit Yalçın’ın anılarını, verdiği ada uygun olarak yaşamının sanat, edebiyat ve basınla ilgili bölümlerine ayırmış bulunan yazar, yapıtında bu sınırların dışına taşmamaya özel bir çaba göstermiştir. O kadar ki, “İlk Çocukluk” başlıklı bir bölümle başlayan eserine yazar, şu tümce ile girer: “Bende kitap merakının ne zaman başladığını tayin etmek için gözlerimi maziye çevirdiğim vakit çocukluğuma kadar inmeye mecbur oluyorum.” Anlaşılıyor ki yazar için yaşam, bir bakıma “kitap merakı” ile birlikte başlamaktadır.

 

Parçada bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Edebî Hatıralar
Soru Açıklaması
8.
(I) Bir cuma günü, Necip Fazıl ve ben, ikimiz de parasızdık. (II) Öğle yemeği zamanı çoktan geçmiş ve Beyoğlu’nda Petrograt’ta önümüzdeki çayları, çabuk bitmesin diye yudum yudum içiyor, Peyami Safa’nın idare ettiği Cumhuriyet’in edebiyat sayfası için yazılarımızı hazırlıyorduk. (III) Necip esasen yazı yazarken hırçınlaşır, yüzündeki rakamlar -bu buluş Peyami Safa’nındır- harekete geçer ve bir kerrat cetvelini (çarpım tablosunu) andırırdı. (IV) Kalktı, bir başka masaya gitti, oturdu, yazmaya başladı…
(V) Yavaşça ensesinden baktım, yazının başlığı “Açlık” idi.

 

Yukarıda verilen numaralanmış cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi anı türünün özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Tek amacı gelecek kuşaklara ders vermektir.
Soru Açıklaması
10.
Anı yazılarında yazar, kendi iç dünyasına yönelir. Gelgelelim dış dünyadan kopuk bir yönelim değildir bu. Yazarın ana kaygısı kendini değil, yaşadığını anlatmaktır. Belleğindeki izleri yoklarken bunları bırakan olay ve olguları da anımsamaya çalışır. Nedenlerini bulmaya, bütünlemeye özen gösterir. Bu da onu, yaşadığını bütün boyutlarıyla anlatmaya yöneltir. Ancak anlatım yüzde yüz nesnel bir nitelik taşımaz. Yorumlar da yargılar da kişiseldir.

 

Bu metne göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Yazar, anısını yazarken onu çok yönlü olarak ele alır.
Soru Açıklaması
logo
11.Sınıf Dil ve Anlatım
Anı
11.
Screenshot_103
Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
12.
Gelen tohumlar hiç şakaya gelmezdi ama onlar fundadan ibaret yumuşak bir yer isterdi. Fundayı adalardan kendi kayığımla toplar getirirdim. Rüzgâr, eyyam esmeyince bizim dolap eşeğini arkamda çekerdim. Dağda karşıma bir kuru duvar çıkınca duvara bir tekme atar, geçecek yer açardım. Çünkü burası benim, şurası senin, diye dağı kuru duvarlarla çeteleye çevirirler, duvarlar ilaç için olsun
bir geçit yeri bırakmazdı.

 

Bu metinle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Benzetmelere yer verilmiştir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.