Onlinedershanem.Com / Türkiyenin Eğitim Platformu 11.Sınıf Dil ve Anlatım Biyografi / Otobiyografi (2) Testi | Onlinedershanem.Com
313 defa görüntülendi.
Bu testin en iyisi : Ziyaretçi, başarı oranı: %91.67, 11 doğru, 1 yanlış, 0 boş
logo
11.Sınıf Dil ve Anlatım
Biyografi / Otobiyografi (2)
1.
Asıl adı Mehmet Tevfik olan Tevfik Fikret 1867 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Sultanisinde aldığı eğitim, Fikret’in hayatını da yönlendirdi. Şiir ve edebiyata burada başladı. Hocaları arasında yer alan Muallim Naci, Muallim Feyzi ve Recaizade Mahmut Ekrem’in ilgi ve yardımlarını gördü.

 

Bu parça aşağıdaki edebî metinlerin hangisinden alınmıştır?
Doğru Cevap: "A" Biyografi
Soru Açıklaması
2.
Screenshot_46
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
3.
Türk edebiyatında ilk tezkire / biyografi örneği Çağatay sahası Türk edebiyatı şairi ---- tarafından 15. yy.da yazılan Mecalisü’n-Nefais adlı eserdir.

 

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki şairlerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" Ali Şir Nevai
Soru Açıklaması
4.
İnsanlık ve güzel ahlakta Horasan ve Semerkant mülkünde eşsiz idi. Huy, anlayış ve debdebe bakımından bu iki ülke gençleri arasında zamanın önde gelenlerindendi. Zihni dikkat ve mana itibarıyla zengindi ve yeteneği de tarife ihtiyaç göstermezdi.

 

Bu parça aşağıdaki edebî metinlerin hangisinden alınmıştır?
Doğru Cevap: "A" Biyografi
Soru Açıklaması
5.
Barış Manço, 1983’te katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması’ndan elenmesinin ardından aynı yıl
“Estağfurullah, Ne Haddimize’’ adlı albümünü yapar ve 1984’te Eurovision’a tekrar üç şarkı ile katılır. Bu kez finale kalmasına rağmen yarışmadan çekilir. Aynı yıl yaptığı “24 Ayar Manço’’ albümünün gizemi de böylece çözülmüş olur.

 

Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Birinci tekil kişili anlatım vardır.
Soru Açıklaması
6.
… 1937-1938 öğretim yılını İstanbul’da geçirdim. Bir yandan okuyor, bir yandan da Sümerbank’ın İstanbul şubesinde her gün saat 13’ten 18’e değin çalışıyordum. Küçük bir görevde olduğum için de servisin bütün işin benim üstüme yıkıyorlardı. Yani o beş saati soluklanmadan tüketiyordum.

 

Bu parça aşağıdaki edebî metinlerin hangisinden alınmıştır?
Doğru Cevap: "B" Otobiyografi
Soru Açıklaması
7.
Screenshot_47
Doğru Cevap: "A" Biyografi
Soru Açıklaması
8.
Screenshot_48
Doğru Cevap: "B" Otobiyografi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki eserlerden hangisi biyografi türünün özelliklerini taşımaz?
Doğru Cevap: "E" Mavi Sürgün
Soru Açıklaması
10.
Screenshot_49
Doğru Cevap: "C" Biyografi - Peyami Safa
Soru Açıklaması
logo
11.Sınıf Dil ve Anlatım
Biyografi / Otobiyografi (2)
11.
Aşağıdakilerden hangisi bir biyografiden alınmış olamaz?
Doğru Cevap: "E" 5 Mart 1922’de Bolonya’da, İtalyan toplumunu yansı- tan bir ailede doğdum.
Soru Açıklaması
12.
Screenshot_50
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.