Onlinedershanem.Com / Türkiyenin Eğitim Platformu 11.Sınıf Dil ve Anlatım Mektup - 1 Testi | Onlinedershanem.Com
219 defa görüntülendi.
Bu testin en iyisi : Ziyaretçi, başarı oranı: %91.67, 11 doğru, 1 yanlış, 0 boş
logo
11.Sınıf Dil ve Anlatım
Mektup (1)
1.
I. Birbirinden farklı yerlerde bulunan kişiler ve kurumlar arasında özel ya da resmî iletişimi sağlayan yazı türüdür.

II. Bu tür, aynı zamanda bir haberleşme aracıdır.

III. Bu türde yazarın duygu ve düşünceleri içten bir şekilde yansır.

IV. Bu türde dil, dil ötesi işlevde kullanılır.

V. Resmî mektup, iş mektubu, özel mektup, edebî mektup gibi çeşitleri vardır.

 

Numaralanmış cümlelerin hangisinde mektup türüyle ilgili bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
2.
Mektuplar belirli bir plan içerisinde yazılır. Bu planı oluşturan unsurlar her mektupta bulunur.

 

Aşağıdakilerden hangisi, mektubu oluşturan plan ögelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Mektupta kullanılan dil
Soru Açıklaması
3.
Herhangi bir görüş veya düşüncenin açıklanması için sanatçılarca üslup kaygısı güdülerek yazılan mektup türüne - - - - denir.

 

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki mektup türlerinden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" edebî mektup
Soru Açıklaması
4.
Canım Efendim,

 

Bilseniz ne kadar severim ‘‘canım’’ demeyi. Ca’yı şöyle uzatarak… Kısaca söylemenin de bir zevki, bir tatlılığı vardır, bilirim. Ama ‘‘Caanım’’ demek daha hoşuma gider benim. Nasıl anlatayım? Daha bir âşıkça oluyor. Hani âşık denince bir de şair anlaşılıyor ya işte o anlamıyla, daha doğrusu iki anlamıyla birden…

 

Bu metin, hangi tür mektuptan alınmış olabilir?
Doğru Cevap: "A" Özel mektup
Soru Açıklaması
5.
Kardeşim Kaplan,

 

Bir yığın can sıkıntısı, üzüntü ve yorucu iş arasında mektubuna cevap veremedim. O bir tarafa, o güzel makalene de vaktinde teşekkür etmem lazımdı. Fakat daha iyisi tebrik etmeliyim. Çünkü hakikaten güzel bir makaleydi. Artık birinci sınıf bir yazar olduğuna hiç şüphe etmiyorum. Sana çok bağlı olduğum için çok mesudum.

 

Bu mektup örneğinde dil hangi işlevde kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Heyecana bağlı işlev
Soru Açıklaması
6.
Mektup türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenmez?
Doğru Cevap: "D" Edebiyatımızda ilk mektup örneği Cumhuriyet Dönemi’nde yazılmıştır.
Soru Açıklaması
7.
Ticari işletmelerin birbirlerine, vatandaşlara; vatandaşların da bu işletmelere yazdığı mektuplara iş mektubu denir. Bu mektuplarda dil - - - - işleviyle kullanılır. Açıklayıcı ve emredici anlatımdan yararlanılır.

 

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" alıcıyı harekete geçirme
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi dilekçe yazımında dikkat edilmesi gereken kurallarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Tarih sol üst köşeye, isim ve soy isim sağ alt köşeye yazılır.
Soru Açıklaması
9.
Ziyacığım,

 

Farkında olmadan, merakını tam zamanında teskin etmiş olduğuma cidden sevindim... Mamafih ben yazmış olmayıp da senden bir ihtar mektubu almış olmayı isterdim! Neyse kısmet değilmiş, doğrusunu istersen ben sabırsızlandım ve senin yazmanı bekleyemedim. Ahmet Kutsi’nin şiirini beğenmedim... “Yarasa”, “Nerdesin?”, “İhtiyar Aslan” şairinden bu gibi şiirler beklenemez. Buna mukabil Ahmet Hamdi’nin geçen nüshadaki şiiri fena değildi. “Başım, sükûtu öğüten uçsuz, bucaksız değirmen” Güzel değil mi? İstiyorum ki her şiirde bütün bir hayat tecelli etsin. Hissolunsun ki şair onu yazarken göğsünden bir şeyler koparmış ve o şiirin içerisine koymuş. İşte senin şiirlerinde bu vardır.

 

Yukarıda verilen mektubun türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Özel mektup
Soru Açıklaması
10.
Screenshot_478
Doğru Cevap: "B" İş mektubu
Soru Açıklaması
logo
11.Sınıf Dil ve Anlatım
Mektup (1)
11.
Aşağıdakilerden hangisi, mektubun dil ve anlatım özelliklerini etkileyen unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Mektubun planı
Soru Açıklaması
12.
Sevgili Canip Bey,

 

Cevabınızı almadan ben yazıyorum. Size bir önerim var, kanılarımız pek yakın olduğu için hemen kabul edeceksiniz sanırım. Bakın ne? Biraz açıklayayım: Edebî hayattan nefret ediyorum! Bu nefretim edebiyattan çok dile karşıdır. Batı edebiyatını biraz tanıyanın bu nefretten kurtulması imkânsızdır. Bu dili, zaman ve bilinçli çalışmalar geliştirecektir.

 

Bu mektupla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Öyküleyici anlatım kullanılmıştır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.