Onlinedershanem.Com / Türkiyenin Eğitim Platformu 11.Sınıf Dil ve Anlatım Metinlerin Sınıflandırılması - 1 Testi | Onlinedershanem.Com
242 defa görüntülendi.
Bu testin en iyisi : Ziyaretçi, başarı oranı: %91.67, 11 doğru, 1 yanlış, 0 boş
logo
11.Sınıf Dil ve Anlatım
Metinlerin Sınıflandırılması
1.
Metin türleri öğretici ve sanatsal metinler olarak iki grupta sınıflandırılır.

 

Aşağıdakilerden hangisi, metinlerin sınıflandırılmasında göz önünde bulundurulan ölçütlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Metnin konusu
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "B" Edebî metinlerde dil genellikle göndergesel işlevde kullanılır.
Soru Açıklaması
3.
Türk edebiyatının önde gelen şairlerinden biri olan Yahya Kemal, modern Türk şiirinin kurucularındandır. Şiirlerinde biçim ve öz olarak klasik tavrı benimsemiş, şiirlerini “Lale Devri” yansımalarında olduğu gibi geleneği yorumlayarak neo-klasik bir yaklaşımla yeniden üretmiştir . Yahya Kemal’in “Eski Şiirin Rüzgârıyla” adlı eserinde, Türk kültür ve edebiyat tarihinde önemli yeri olan Lale Devri’ni anlatan sekiz şiir bulunmaktadır.

 

Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Kişi, zaman, mekân ögelerine yer verilmiştir.
Soru Açıklaması
4.
Hasta sinirlerim için tavsiye ettikleri bu kimsesiz ve gürültüsüz yerlerde, uzun bir akşam gezintisinden dönüyordum. Sıcak bir sonbahar gününün sonuydu. Gecenin yaklaştığını gören tabiat, serin bir nefes almak için kımıldanıyordu. Biçilmiş tarlaların ortasında ıslak bir halat gibi parlayarak giderken karşı tepelerin birinde yüksek bir taş bina gözüme çarptı. Perdesiz pencerelerine vuran güneş, ona kırmızı gözlü bir canavar şekli veriyordu.Yıkık duvarlı bir bahçenin ortasında, harap bir kaleyi veya boş
bırakılmış bir konağı andıran hazin bir ihtişamı vardı bu taş binanın.

 

Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir?
Doğru Cevap: "A" Olay çevresinde oluşan edebî metin
Soru Açıklaması
5.
Anlatım, sözlü ve yazılı olmak üzere iki türlüdür.

 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir anlatım türüyle oluşur?
Doğru Cevap: "A" Eleştiri
Soru Açıklaması
6.
Denizcilik, denizlerin sağladığı sonsuz nimetlerden, imkânlardan ve kolaylıklardan yararlanma çabası olarak ortaya çıkmıştır. Denizden yararlanma araçları, insanoğlunun bilgi, sermaye ve teknoloji birikimine göre değiştikçe denizden yararlanma alanları da çeşitlenip genişlemiştir. Denizden yararlanmayı bilen topluluklar “denizci toplum/ devlet” olmuşlar ve zaman içinde farklı denizci devletler
arasında, deniz yollarının hâkimiyeti konusunda rekabetin yanında çetin mücadele ve savaşlar da yaşanmıştır. Bu çerçevede denizcilik politikaları ve denizcilik tarihi, her ülkenin siyasi, ekonomik ve askerî tarihinin ayrılmaz birer parçası olarak kabul edilmektedir.

 

Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Sanatlı bir anlatım kullanılmıştır.
Soru Açıklaması
7.
Kar uyuşuk, isteksiz ve zevksiz yağıyordu. Hava, gökyüzü ile yeryüzünün arasını dolduran boşlukta katılaşmış, zaman katılığında erimişti. Kar bu katılıkta uykulu sallanıyordu. Gökle toprak arasında bir bocalayıştı bu. Akşam oluyordu, şehir bütün bu donmuşluk arasında ışıklarını yakmış, bilmediği bir geceye hazırlanıyordu. Şehrin geniş bir kaldırımının üzerinde gidip gelen bunca insanın içinde bir kişi vardı ki kara benziyordu. Ötekiler, kendilerinden olmayan bu adamın farkında bile değildi. Gidişlerinde
kendileri, gelişlerinde yine kendileri vardı.

 

Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Bilimsel bir yaklaşımla oluşturulmuştur.
Soru Açıklaması
8.
Yazar, bu eserinde okuyucuyu kendi hayal dünyasının içerisinde bambaşka iklimlere götürüyor. Aynı zamanda okuyucunun kendi iç benliğinde çocukluğunu yaşamasını sağlıyor. Okuyucunun iç dünyasını okuyan yazar, birçok farklı karakterin farklı zaman dilimlerinde yollarını kesiştirerek etkileyici bir anlatım ortaya koyuyor.

 

Bu parçada aşağıdaki metin türlerinden hangisi örneklenmektedir?
Doğru Cevap: "A" Eleştiri
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerin hangisinde edebî ve öğretici metinlerle ilgili yanlış bilgi verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Edebî metinlerde metin yapısına dikkat edilirken öğretici metinlerde bu özellik aranmaz.
Soru Açıklaması
10.
Edebî metinlerde sözcükler, cümleler, paragraflar düşsel bir anlatım oluşturacak şekilde bir araya gelir ve bu nedenle bu metinlerde sözcüklerin yerlerini değiştirmek mümkün değildir. Bu özelliklerden dolayı edebî metinlerde dil - - - - ve - - - - bir nitelik kazanır.

 

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" duygusal - çağrışımsal
Soru Açıklaması
logo
11.Sınıf Dil ve Anlatım
Metinlerin Sınıflandırılması
11.
Boyacı bize doğru geliyordu. O yaklaşadursun, adamın gözleri yüzümde arandı durdu. Gözlerini kısıyor, açıyor, yine kısıyor, yine açıyordu. Buruşuk yüzünde, kazma dişli ağzında, seyrek bıyıklarında neşeli bir şeyler de yok değildi.

 

Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Dil, alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılmıştır.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi öğretici metin türlerindendir?
Doğru Cevap: "E" Sohbet
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.