Onlinedershanem.Com / Türkiyenin Eğitim Platformu 11.Sınıf Tarih 1881 den 1919 a Mustafa Kemal Testi (2) | Onlinedershanem.Com
159 defa görüntülendi.
Bu testin en iyisi : Ziyaretçi, başarı oranı: %72.73, 8 doğru, 3 yanlış, 0 boş
logo
11.Sınıf Tarih
1881 den 1919 a Mustafa Kemal (II)
1.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluşumunu ve gelişimini etkileyen unsurlardan
biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Annesinin isteğiyle okul hayatına geleneksel eğitim veren Mahalle Mektebinde başlaması
Soru Açıklaması
2.
Mustafa Kemal eğitim hayatı boyunca matematik, edebiyat, siyaset, sanat, tarih ve yabancı dil öğrenmeye önem vermiştir.

 

Mustafa Kemal’in bu yönünün en belirgin ortak sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Çok yönlü bir lider olarak yetişmesi
Soru Açıklaması
3.
Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluşumunu ve gelişimini etkileyen kişi ve fikirleri ile ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Enver Paşa – Askerlerin siyasetle uğraşması görüşü
Soru Açıklaması
4.
Mustafa Kemal’in Şam’da kurmuş olduğu cemiyetin adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
Soru Açıklaması
5.
Atatürk “Memleket, mutlaka çağdaş, uygar ve yepyeni olacaktır. Bizim için bu yaşam davasıdır.” demiştir.

Buna göre Atatürk’ün ülkesi için hedefinin;

I. Çağdaş ülkeler düzeyine çıkarmak

II. Liberal ekonomiyi yaygınlaştırmak

III. Gelenekçi yapıyı korumak

 

verilenlerden hangileri olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I.
Soru Açıklaması
6.
Mustafa Kemal’in yaşadığı dönemde meydana gelen ve o dönemi etkileyen siyasi ve sosyal olaylar, O’nun fikir hayatının oluşumu ve gelişimi üzerinde de etkili olmuştur.

 

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen olaylardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Reform Hareketlerinin Avrupa’da taraftar toplaması
Soru Açıklaması
7.
Mustafa Kemal’in Türk halkı tarafından tanınmasında etkili olan askerî gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "B" Irak’ta, Kut’ül Amare’de İngilizlere karşı büyük bir zafer kazanılması
Soru Açıklaması
8.
“Harp Akademisini bitiren Mustafa Kemal’in ilk resmî görev yeri olarak atandığı yer, tevafuktur ki, İstanbul’a dönmeden önce son görev yeri “Yıldırım Orduları Komutanı” olarak aynı yer olmuştur.

 

Buna göre Mustafa Kemal’in görev yaptığı bu şehir aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Suriye
Soru Açıklaması
9.
I. Batıcılık

II. Milliyetçilik

III. İslamcılık

 

Mustafa Kemal’in yukarıdaki fikir akımlarından hangilerinden etkilendiği söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" I ve II.
Soru Açıklaması
10.
Mustafa Kemal Sofya ataşemiliterlik görevine atandıktan sonra Bulgaristan’daki genel durumu tespit etmek için bir geziye çıkmıştır.

Bu gezinin amaçları arasında;

I. Bulgaristan Türklerinin morallerini güçlendirmek,

II. Türklerin Osmanlı Devleti’ne bağlılıklarını daha da artırmak,

III. Bulgar ordusunun durumunu yakından incelemek

 

durumlarından hangileri yer alır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III.
Soru Açıklaması
logo
11.Sınıf Tarih
1881 den 1919 a Mustafa Kemal (II)
11.
İtalya’nın hammadde sağlamak için Trablusgarp’a saldırmasının ardından bölgeye giden gönüllü subaylardan biri de Mustafa Kemal’dir. Mustafa Kemal’in örgütlediği yerli halk, Derne ve Tobruk’ta İtalyanların başarılı olmalarını engellemiştir.

 

Yalnız bu bilgiye göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Sömürgeciliğe karşı ilk defa direniş gösterdiği
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.