Onlinedershanem.Com / Türkiyenin Eğitim Platformu 11.Sınıf Tarih 1881 den 1919 a Mustafa Kemal Testi | Onlinedershanem.Com
215 defa görüntülendi.
Bu testin en iyisi : Ziyaretçi, başarı oranı: %83.33, 10 doğru, 0 yanlış, 2 boş
logo
11.Sınıf Tarih
1881 den 1919 a Mustafa Kemal
1.
Mustafa Kemal’in doğduğu ve 1896 yılına kadar kaldığı Selanik şehri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Avrupa’dan yayılan yenilik akımlarına ilk olumsuz tepkilerin verildiği yerdir.
Soru Açıklaması
2.
Selanik şehrindeki çok uluslu yapının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Azınlık haklarının kısıtlanmasına
Soru Açıklaması
3.
I. Ailesinin bu konuda çok ısrarlı olması

II. Askerlik mesleğini sevmesi

III. Osmanlı Devleti’nin o yıllarda içinde bulunduğu durum

 

Yukarıdakilerden hangileri Mustafa Kemal’in askerlik mesleğine yönelmesinin nedenleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "D" II ve III.
Soru Açıklaması
4.
Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıya sahipti. Özellikle Mustafa Kemal’in dünyaya geldiği Balkanlarda ırk, dil, din ve kültür bakımından birbirinden çok farklı milletler bir arada yaşıyorlardı.

 

Osmanlı topraklarında yaşayan ulusların Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanmalarında en çok etkisi olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Fransız İhtilali
Soru Açıklaması
5.
Atatürk çocukluğuna ve ilköğrenim yaşamına ilişkin anılarını ilk kez 1922 yılı başında Vakit Gazetesi yazarı Ahmet Emin Yalman’a çok içtenlikle şöyle anlatmıştır: Çocukluğuma dair ilk hatırladığım şey, mektebe gitmek meselesine aittir. Annem, geleneksel yöntemlerle eğitim veren mahalle mektebine gitmemi istiyordu. Babam ise yeni açılan Şemsi Efendi Mektebi’ne devam etmemi ve yeni yöntemlere göre okumamı istiyordu. Nihayet babam bu meseleyi ustaca halletti. Önce mahalle mektebine başladım. Böylece annemin gönlü yapılmış oldu. Birkaç gün sonra da mahalle mektebinden alınıp Şemsi Efendi
Mektebi’ne kaydedildim.

 

Atatürk’ün çocukluk yılları hakkında verdiği bu bilgilere göre; ailesi ve Osmanlı eğitim sistemi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Babası daha gelenekçi bir düşünceye sahiptir.
Soru Açıklaması
6.
Mustafa Kemal’in çocukluk yıllarında Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu sosyal ve kültürel durumla
ilgili aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Avrupa tarzında ilk eğitim kurumlarının açıldığı
Soru Açıklaması
7.
Şehir; Selanik ile birlikte Osmanlı Devleti’nin Batıya açılan önemli bir bölgesidir. Aynı zamanda bu şehrin bulunduğu Makedonya bölgesinin diğer bir özelliği de II. Abdülhamit’e karşı Meşrutiyet taraftarlarının yoğun olarak yaşadıkları bir yer olmasıdır.

 

Yukarıda bazı özellikleri verilen ve Mustafa Kemal’in de eğitim aldığı bu şehir aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Manastır
Soru Açıklaması
8.
Mustafa Kemal ordunun siyasetin içinde bulunmasına her zaman karşı çıkmıştır.

 

Bu durum Mustafa Kemal’in hangi kişilik özelliği ile daha yakından ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" Demokrasiye önem vermesi
Soru Açıklaması
9.
Osmanlı Devleti’nin son yıllarda içinde bulunduğu kötü durum ve okuduğu kitaplar Mustafa Kemal’de Türkçülük düşüncesinin gelişmesine neden olmuştur.

Eğitim hayatı yıllarında Mustafa Kemal’in okuduğu; şiirlerinde “ulusal benliğimin gururunu tattıran ilk anlatımı buldum” dediği ve Türkçülük düşüncesinin gelişmesinde katkısı olan şair kimdir?
Doğru Cevap: "C" Mehmet Emin Yurdakul
Soru Açıklaması
10.
Mustafa Kemal’in yaklaşık üç yıl eğitim aldığı Manastır kentiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Önemli bir limanı olan ve sanayileşmiş bir şehirdir.
Soru Açıklaması
logo
11.Sınıf Tarih
1881 den 1919 a Mustafa Kemal
11.
I. Selanik Mülkiye Rüştiyesi

II. Selanik Askerî Rüştiyesi

III. Manastır Askerî İdadisi

IV. Harp Akademisi

V. Harp Okulu

 

Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü okulların kronolojik olarak doğru sıralanabilmesi için kaç numaralı okulların yer değiştirmesi gerekir?
Doğru Cevap: "D" IV ve V.
Soru Açıklaması
12.
Mustafa Kemal’i Manastır’da eğitim gördüğü dönemde derinden etkileyen olay bu savaş olmuştur. Bu savaşta Türk ordusunun savaş meydanında zafer kazanmasına rağmen barış masasında istediğini elde edememesi O’nu derinden üzmüştür.

 

M. Kemal’in düşünce yapısı üzerinde etkili olan bu savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 1897 Türk-Yunan Savaşı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.