Onlinedershanem.Com / Türkiyenin Eğitim Platformu 11.Sınıf Tarih Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi 1 Testi | Onlinedershanem.Com
143 defa görüntülendi.
Bu testin en iyisi : Ziyaretçi, başarı oranı: %66.67, 8 doğru, 4 yanlış, 0 boş
logo
11.Sınıf Tarih
Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi (I)
1.
XIX. yüzyıl Osmanlı Devleti’nde pek çok alanda değişimin yaşandığı bir dönemdir.

 

Aşağıdakilerden hangisi bu değişimlerin yaşandığı alanlardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Hanedan ailesi
Soru Açıklaması
2.
Osmanlı’nın, İznik kuşatması sırasında çevre köylerde yaşayan Hristiyanların İznik halkına Osmanlı hâkimiyetini tavsiye ettikleri görülüyordu. Ancak Osmanlı’nın son dönemlerinde bu kişilerin torunlarının isyan ve ayrılıkçı hareketler içerisinde olduğu görülmüştür.

 

Osmanlı topraklarında yaşayan Gayrimüslim halktaki bu fikrî değişimin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "C" Reform ile gayrimüslimlerin dinlerine daha çok bağlanmaları
Soru Açıklaması
3.
XX. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti’nin ekonomisinin zayıflamasında etkili olan gelişmeler
arasında;

 

I. Duyunuumumiye İdaresinin kurulması

II. Kapitülasyonların devam etmesi

III. Meşruti yönetime geçilmesi

 

hangilerinin yer aldığı savunulabilir?
Doğru Cevap: "C" I ve II.
Soru Açıklaması
4.
Screenshot_252
Doğru Cevap: "C" Osmanlı Devleti’nin parçalanmasına engel olmak
Soru Açıklaması
5.
Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda toprakları dışında müttefiklerine yardım etmek amacıyla savaştığı
cepheler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Galiçya - Makedonya
Soru Açıklaması
6.
I. Dünya Savaşı’na katılan devletler ve savaşa girme nedenleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" İngiltere: Alsas-Loren bölgesini geri almak istemesi
Soru Açıklaması
7.
Screenshot_253
Doğru Cevap: "B" Hicaz-Yemen Cephesi
Soru Açıklaması
8.
Screenshot_254
Doğru Cevap: "B" II ve IV.
Soru Açıklaması
9.
Screenshot_255
Doğru Cevap: "A" Rusya - İtalya
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili olan genel nedenler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Rusya’nın Balkanlara hâkim olma mücadelesi
Soru Açıklaması
logo
11.Sınıf Tarih
Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi (I)
11.
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında yer almak istemesinin nedenleri arasında
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "E" İtilaf Devletlerinin Osmanlı topraklarına saldırması
Soru Açıklaması
12.
Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında savaşa girmesinde, İtilâf Devletlerine duyulan güvensizlik de etkili olmuştur.

 

Savaş öncesi İtilaf Devletlerinin faaliyetlerinden hangisi, yukarıdaki yargıyı destekleyen bir gelişme değildir?
Doğru Cevap: "D" Savaştan önce kapitülasyonları kaldırabileceklerini açıklamaları
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.