Onlinedershanem.Com / Türkiyenin Eğitim Platformu 11.Sınıf Tarih Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi 2 Testi | Onlinedershanem.Com
128 defa görüntülendi.
Bu testin en iyisi : Ziyaretçi, başarı oranı: %91.67, 11 doğru, 1 yanlış, 0 boş
logo
11.Sınıf Tarih
Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi (II)
1.
Bölgesel amaçlarla kurulan millî cemiyetlerin Anadolu ve Rumeli Müdafaaihukuk adı altında birleştirilmeleri kararı nerede alınmıştır?
Doğru Cevap: "D" Sivas
Soru Açıklaması
2.
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki hükümlerinden hangisi İtilaf Devletlerinin yapacakları işgallere hukuki gerekçe oluşturmaya çalıştıklarının kanıtıdır?
Doğru Cevap: "C" İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit altında gördükleri herhangi bir durum ortaya çıkarsa, istedikleri stratejik bir bölgeyi işgal edebilecektir.
Soru Açıklaması
3.
I. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru Osmanlı Devleti zor durumda kalarak İtilaf Devletlerinden ateşkes isteğinde bulundu. Osmanlı Devleti’nin ateşkese mecbur olmasında Almanya’dan gerekli yardımın alınamamış olması, Trakya ve İstanbul’un, olası bir Yunan saldırısına karşı açık hâle gelmiş olması etkili olmuştur.

 

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin İtilaf Devletlerinden ateşkes isteğinde bulunmasının nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Manda ve himaye fikrinin ortaya çıkması
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Kuvayımilliye’nin kurulma nedenlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" TBMM’nin kurduğu düzenli ordunun sadece batıda mücadele etmesi
Soru Açıklaması
5.
Kuvayımilliye’nin Millî Mücadele Dönemi’nde sağladığı faydalar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "B" Yurdu işgallerden kurtarmıştır.
Soru Açıklaması
6.
I. Mondros Ateşkes Anlaşması

II. İzmir’in işgal edilmesi

III. Azınlıkların faaliyetleri

 

Yukarıdakilerden hangileri Kuvayımilliye’nin kurulmasına etki etmiştir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıda verilen Millî Mücadele Dönemi’ne ait bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Amasya Genelgesi ile İstanbul Hükümeti ilk kez Temsil Heyetinin hukuksal varlığını tanımıştır.
Soru Açıklaması
8.
Osmanlı Mebuslar Meclisi tarafından onaylanan Misakımillî’de; “Her devlet gibi bizim de tam bağımsızlığa ve serbestliğe ihtiyacımız vardır. Bu yaşamamızın ve geleceğimizin esasıdır, bu nedenle siyasi, adli ve mali gelişmemizi önleyecek sınırlamalara karşıyız. ” denilmiştir.

 

Bu karar ile aşağıdakilerden hangisi savunulmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Kapitülasyonların kaldırılması
Soru Açıklaması
9.
Misakımillî kararlarının alındığı Son Osmanlı Meclisinin toplanmasında, daha önceki gelişmeler ve alınan kararlarının etkisi büyüktür.

 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde yapılan çalışmaların Misakımillî kararlarının alınmasında doğrudan katkısı yoktur?
Doğru Cevap: "D" TBMM’nin açılması
Soru Açıklaması
10.
Mondros Ateşkes Antlaşması’nı Osmanlı Devleti adına imzalayan ve Balkan Savaşlarındaki başarılarından
dolayı “Hamidiye Kahramanı” olarak tanınan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Rauf Orbay
Soru Açıklaması
logo
11.Sınıf Tarih
Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi (II)
11.
I. Amasya Genelgesi

II. Amasya Görüşmeleri

III. Sivas Kongresi

IV. Erzurum Kongresi

 

Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" I – IV – III – II
Soru Açıklaması
12.
Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi ile millet egemenliği ilkesinden söz edilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.