Onlinedershanem.Com / Türkiyenin Eğitim Platformu 11.Sınıf Tarih Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi 3 Testi | Onlinedershanem.Com
139 defa görüntülendi.
Bu testin en iyisi : Ziyaretçi, başarı oranı: %83.33, 10 doğru, 2 yanlış, 0 boş
logo
11.Sınıf Tarih
Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi 3
1.
M. Kemal’in Millî Mücadele yıllarında “millî irade” kavramını kullanmaya özen göstermesi ve TBMM’nin
“Hâkimiyet Milletindir.” ilkesiyle hareket etmesiyle ulaşılmak istenen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Milletin egemenliğine dayalı bağımsız bir devlet kurma fikrini yaygınlaştırmak
Soru Açıklaması
2.
Screenshot_257
Doğru Cevap: "A" I ve II.
Soru Açıklaması
3.
Hıyanetivataniye Kanunu ile geniş yetkilerle donatılmış olan İstiklal Mahkemelerinin üyeleri meclis içinden seçiliyordu. İstiklal Mahkemelerinin verdiği kararlar kesindi.

 

Yukarıdaki bilgiye göre I.TBMM ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" TBMM yargı görevini de üstlendiğinden mecliste “Güçler Birliği İlkesi” uygulanmıştır
Soru Açıklaması
4.
Sevr Antlaşması’nın hukuken geçersiz olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mebusan Meclisinin onayından geçmemesi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi I.TBMM Dönemi’ne ait bir faaliyet değildir?
Doğru Cevap: "D" Lozan Antlaşması’nın onaylanması
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin ayaklanmalara karşı aldığı tedbirlerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" Sivas Kongresinin toplanması
Soru Açıklaması
7.
I. Kurucu meclis olması

II. Güçler birliği ilkesini benimsemesi

III. Demokratik olması

 

Verilen özelliklerden hangileri I.TBMM’nin özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra ortaya çıkan millî cemiyetlerin ortak
özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Ulusal egemenliği gerçekleştirmek istemeleri
Soru Açıklaması
9.
I. Dünya Savaşın’dan sonra Osmanlı topraklarının paylaşılması ve Türkiye ile yapılacak olan Sevr Antlaşması’nın şartlarını hazırlamak için yapılan görüşme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" San Remo Konferansı
Soru Açıklaması
10.
Osmanlı Devleti 1878’de kaybettiği Kars, Ardahan veBatum’u 1918’de Brest Litovsk Anlaşması’yla Ruslardan geri aldı. Ermenilerin Doğu Anadolu’daki hak iddialarının geçersizliği General Harbord Raporu ile tescillenmişse de İngiltere Doğu Anadolu üzerinde Sevr hayali kuran Ermenileri desteklemeye devam etti. Bu desteklerin sonucu olarak saldırıya geçen Ermeniler, Kazım Karabekir
komutasındaki Türk ordusu karşısında bozguna uğradı. TBMM’nin ilk askerî başarısıyla Ermeniler, Sevr hayalinden 3 Aralık 1920’de Gümrü Anlaşması ile uyandılar ve Doğu Anadolu üzerindeki isteklerinden vazgeçtiler.

 

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "A" Kurtuluş Savaşı’nda Ruslarla savaş yapılmıştır.
Soru Açıklaması
logo
11.Sınıf Tarih
Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi 3
11.
Yapılan antlaşmada yer alan “İki taraftan birinin tanımadığı uluslararası bir antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır.” maddesiyle Sevr Antlaşması’nı reddeden ilk Avrupalı devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ermenistan
Soru Açıklaması
12.
I. I. İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından işgali

II. Son Osmanlı Mebusan Meclisinin açılması

III. Amasya Görüşmesi

IV. Misakımillî’nin kabulü

 

Yukarıda verilen gelişmelerin kronojik açıdan doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" II - IV - I - III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.