Onlinedershanem.Com / Türkiyenin Eğitim Platformu 5. Sınıf Matematik Doğal Sayılar Testi
271 defa görüntülendi.
Bu testin en iyisi : Ziyaretçi, başarı oranı: %91.67, 11 doğru, 1 yanlış, 0 boş
logo
5.Sınıf Matematik
Doğal Sayılar
1.


Bir maraton koşusunda Fatih 1., Ümit 2. ve İsmail 3. olmuştur. Kürsüye çıkan koşucuların soldan sağa doğru göğüs numaralarının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Altı yüz elli dört milyon altı bin yedi yüz dokuz
Soru Açıklaması
2.
876 ABC 417 sayısının okunuşu “sekiz yüz yetmiş altı milyon altı yüz dokuz bin dört yüz on yedi” olduğuna göre ABC yerine gelmesi gereken sayı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 609
Soru Açıklaması
3.
Okunuşu “kırk sekiz milyon doksan bin beş yüz altı” olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 48 090 506
Soru Açıklaması
4.


 

Yukarıdaki abaküste gösterilmek istenen sayı 698 007 745 olduğuna göre boş çubuklara kaç tane boncuk yerleştirilmesi gerekir?
Doğru Cevap: "B" 20
Soru Açıklaması
5.
724 532 821 sayısının birler bölüğü ile milyonlar bölüğü yer değiştirdiğinde oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 821 532 724
Soru Açıklaması
6.
15 435 152 sayısının on milyonlar basamağı ile yüz binler basamağındaki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 5
Soru Açıklaması
7.


Yukarıdaki her bir kart bir bölüğü temsil etmektedir. Bu kartlarla yazılabilecek en büyük doğal sayı aşa- ğıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 888 808 088
Soru Açıklaması
8.
72 306 849 sayısının milyonlar basamağı ile onlar basamağındaki rakamların basamak değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 2 000 000 ve 40
Soru Açıklaması
9.


Yukarıdaki sek sek oyun alanında sayılar belirli bir kurala göre dizilmiştir. Boş bırakılan yerlere gelecek olan sayılar aşağıdakilerden hangisidir?

 
Doğru Cevap: "A" 19 ve 27
Soru Açıklaması
10.
4 , 10 , 16 , 22 , K , L , M

Yukarıdaki sayı örüntüsünde K, L ve M sayılarının toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 102
Soru Açıklaması
logo
5.Sınıf Matematik
Doğal Sayılar
11.


Verilen şekil örüntüsünde 4. şekil aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
12.
Para biriktirmeye 5 lira ile başlayan Nurşen, sonraki her hafta kumbarasına 3 lira eklerse 13. hafta sonunda Nurşen’in kumbarasında kaç lira olur?
Doğru Cevap: "B" 44
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.