Onlinedershanem.Com / Türkiyenin Eğitim Platformu 5. Sınıf Sosyal Adım Adım Türkiye
133 defa görüntülendi.
Bu testin en iyisi : Ziyaretçi, başarı oranı: %75.00, 9 doğru, 3 yanlış, 0 boş
logo
5.Sınıf Sosyal Bilgiler
Adım Adım Türkiye (2)
1.
Kültürel özelliklerimizi oluşturan öğelerden biri de el sanatlarıdır.

Aşağıdakilerden hangisi kültürel özelliklerimizden olan el sanatlarına örnek gösterilemez?
Doğru Cevap: "A" Halk Oyunları
Soru Açıklaması
2.
Fıkralar, kültürümüzün mizah sanatının unsurlarıdır. Fıkra denilince akla gelen ilk mizah ustasıdır. Fıkralarıyla insanları güldürmüş güldürürken de düşündürmüştür. Fıkraları yüzyıllardır dilden dile dolaşmış, ünü sınırları aşmıştır.

 

Yukarıda anlatılan mizah ustası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Nasrettin Hoca
Soru Açıklaması
3.
Türkülerimiz halkımızın zengin kültürünü yansıtan, belirli bir ezgiyle söylenen öğelerdir. Her birinin hikâyesi farklıdır. Toplum ve insan hayatında derin izler bırakan kahramanlık, savaş, ayrılık, doğal afet, yas, düğün, aşk gibi olaylar türkülerimize konu edilir. Başlangıçta sahibi bellidir. Zamanla dilden dile dolaşır, halka mal olur. Bu kültürel değerlerimizi yaşatanların başında aşıklar gelir.

 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi türkülerimizin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Bütün türkülerin konusu aynıdır
Soru Açıklaması
4.
Toprağın pişirildikten sonra şekil verilmiş halidir. Aynı zamanda fayans, porselen tabak, seramik gibi eşyaların süslenmesinde kullanılır. Ülkemizde Kütahya ve İznik’te yaygın olarak yapılmaktadır.

 

Yukarıda özellikleri anlatılan el sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Çinicilik
Soru Açıklaması
5.
El ele tutuşarak kemençe eşliğinde oynadığımız bir oyundur. Baştan ayağa dalgalanma figürleriyle fırtınalı Karadeniz’in zorlu yaşamını yansıtır.

Yukarıda özellikleri verilen oyun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Horon
Soru Açıklaması
6.
Kutlama zamanları doğa ve iklim koşullarına bağlı olarak farklılık gösteren, oyunların oynandığı, türkülerin söylendiği, hazırlanan yiyeceklerin hep birlikte yenildiği, en güzel örneklerinin Hıdrellez ve Nevruz Bayramı olduğu bayramlara genel olarak ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Mevsimlik bayramlar
Soru Açıklaması
7.
• Mantı Kayseri’ye ait bir yemektir.

• Kaymağı ile ünlü ilimiz Uşak’tır.

• Baklava denilince Gaziantep akla gelir.

• Etli ekmek İzmir yöresine ait bir yiyecektir.

 

Yukarıda doğru bilgilerin karşısına (D), yanlış bilgilerin karşısına (Y) konulacaktır. Buna göre doğru işaretleme hangi seçenekte verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" D, Y, D, Y
Soru Açıklaması
8.
Trakya yöresine özgü bir oyundur. Geleneksel kıyafetler içinde, ellerinde bir mendil bulunan oyuncular karşılıklı dizilerek oynarlar.

Yukarıda özellikleri verilen oyun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Karşılama
Soru Açıklaması
9.


Buna göre Elif’in yukarıda sözünü ettiği uygulama aşa- ğıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İmece
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki görsellerden hangisi tarihi - kültürel bir nesnedir?
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
logo
5.Sınıf Sosyal Bilgiler
Adım Adım Türkiye (2)
11.
I. Ramazan Bayramı

II. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

III. Zafer Bayramı

IV. Kurban Bayramı

 

Yukarıda verilen bayramlardan hangileri milli bayramlar arasında yer alır?
Doğru Cevap: "B" II ve III
Soru Açıklaması
12.
Ergenekon Destanı’na göre; Türkler zamanla Ergenekon Dağına sığmaz olurlar, atalarının eski yurtlarını geri almak için çeşitli yollar aramaya başlarlar. Nihayet dağda zayıf bir nokta tespit ederler, o noktayı eriterek çıkış yolu bulurlar. Yeni bir hayat, yeni bir başlangıç demek olan bu tarihî gün 21 Mart gününe rastlar. İşte bugün Türk topluluklarında bayram olarak kutlanır ve baharın başlangıcı olarak adlandırılır.

Buna göre yukarıda verilen parçada anlatılan bayram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Nevruz Bayramı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.