Onlinedershanem.Com / Türkiyenin Eğitim Platformu 7.Sınıf Türkçe Parçada Anlam-2 Testi | Onlinedershanem.Com
110 defa görüntülendi.
Bu testin en iyisi : Ziyaretçi, başarı oranı: %16.67, 2 doğru, 3 yanlış, 7 boş
logo
7.Sınıf Türkçe
Parçada Anlam (2)
1.
Screenshot_187
Doğru Cevap: "C" İnsanın doğaya ve dünyaya anlam kattığı
Soru Açıklaması
2.
Su, bütün canlılar için en önemli doğal kaynaklardan biridir. İçme, temizlik ve enerji üretimi için kullanılır. Son 20 yıl içinde artan insan nüfusu ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan aşırı su tüketimi, su kaynaklarının yavaş yavaş yok olmasına neden olmaktadır.

 

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada ortaya konan soruna yönelik bir çözüm olamaz?
Doğru Cevap: "C" Su yerine başka sıvılar tüketmek
Soru Açıklaması
3.
Bir gün nehirler gibi çağlayarak derinden
Dağlardan, ormanlardan sana akacak mıyım?
Ey deniz, şöyle bir gün sana bakacak mıyım,
Elma bahçelerinden, fındık bahçelerinden?

 

Bu dörtlüğün konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Deniz özlemi
Soru Açıklaması
4.
Başarı, planlı ve verimli çalışmaya bağlıdır. Çalışmanın verimli olması için de insan önce mesleğini sevmelidir. Bu sevgi olmadan insanın işinde ve mesleğinde ilerlemesine imkân yoktur. Halkımız da bu gerçeği “Aşk olmayınca meşk olmaz.” atasözüyle açıklamıştır.

 

Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir?
Doğru Cevap: "C" Meslek hayatında başarılı olmanın şartları nelerdir?
Soru Açıklaması
5.
Çocuğun istenen doğrultuda yetişmesi için okuyacağı eserlerin tamamen öğretici ve ahlaki olması istenmektedir. Hâlbuki çocuk edebiyatı diğer türlerden ayrı değildir. Çocuklar için yazılmış bir eserin öğretici ve ahlaki olmasının yanında edebî değer taşıması, estetik zevk ve düşünce içerisinde yazılmış olması gerekir.

 

Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Çocuklara yönelik yapıtlar hem öğretici olmalı hem de sanat değeri taşımalıdır.
Soru Açıklaması
6.
Screenshot_188
Doğru Cevap: "B" Kimsesiz yaşamaktadır.
Soru Açıklaması
7.
Bir insanı bağışlamak büyük bir özgürlüktür. İçinde kin biriktiren insan, sırtında bir çuval yük taşıyan kimseye benzer. Bu insanın özgürlüğü, taşıdığı yükün etkisiyle kısıtlanmıştır fakat yükünü atan, yani içindeki kin ve intikam duygusunu yenebilen kişi özgürlüğüne kavuşur.

 

Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kin, insanı kendisine tutsak eden bir duygudur.
Soru Açıklaması
8.
Arılar, uçarken farklı yörünge ve doğrultularda hareket eder. Bize anlamsız gelen veya dansa benzettiğimiz bu hareketlerle, yerini tespit ettikleri bir çiçeği diğer arılara haber verir. Yani aslında dans sandığımız bu hareketler arıların birbirleriyle haberleşmelerini sağlar.

 

Aşağıdakilerden hangisi bu parça için uygun bir başlık değildir?
Doğru Cevap: "C" Arıların Önemi
Soru Açıklaması
9.
Kâğıtları üst üste dizerek yapılar oluşturmanın doğasındabence sanat var. Çünkü böylesine bir işi yerine getirmek için sanatsal ve yaratıcı bir enerjiye gereksiniminiz var. Oyun kâğıtlarından kocaman bir bina yapmak, bence resim yapmak ya da bir müzik aleti çalmak gibi bir şey. Hepsi bir şeyler anlatabilme düşüncesiyle yapılıyor. Aynı zamanda bir tür mimarlık da var işin içinde. İnsanlar yaptığım şeyin mimarlık olup olmadığı konusunda farklı düşünceler öne sürüyorlar. Kimileri bu yapıların içinde kimsenin yaşayamayacağı gerekçesiyle bunun mimarlık olmadığını belirtiyor. Ayrıca ortaya çıkan eserler, var olan bazı yapıların taklidi ve kalıcı değil.

 

Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir?
Doğru Cevap: "A" Kâğıttan yapılar oluşturmak sanat mı yoksa bir tür mimarlık mı?
Soru Açıklaması
10.
Genç kadın, alarm çalmadığı için sabah geç uyandı. Hazırlanıp işe gitmesi için sadece yirmi dakikası kalmıştı. Aceleyle hazırlandı ve evden çıktı fakat trafik yüzünden işine geç kaldı.

 

Aşağıdaki görsellerden hangisi bu parçada anlatılanlarla doğrudan ilgili olamaz?
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
logo
7.Sınıf Türkçe
Parçada Anlam (2)
11.
Çocukluğumda okuduğum kitaplardaki kahramanların yerine kendimi koyup ne hayaller kurardım! Her kitap ile birlikte dünyanın bir köşesine yolculuğa çıkardım. Uçakla, trenle, balonla, uçan otomobille… Bugünün çocuklarından farklı olarak sanal âlemde değil, düşlerimde dolaşırdım. Zaman makinesini keşfetmiş gibi farklı yüzyıllarda dolanıp dururdum.

 

Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın anahtar sözcüklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Otomobil
Soru Açıklaması
12.
Çok yaşlı insanlarla çok genç insanlar arasında hep özel bir bağ olduğunu düşünmüşümdür. Onların arasındaki bu bağ belki de birinin henüz ön yargıları tanımamasından, diğerininse koca bir hayat deneyiminin ardından ön yargıları bir kenara bırakmasından kaynaklanıyor.

 

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
Doğru Cevap: "B" Yaşlılarla gençlerin anlaşamamasının nedeni kuşak farklılığıdır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.