Onlinedershanem.Com / Türkiyenin Eğitim Platformu 8.Sınıf Fen Bilimleri İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme 1 Testi | Onlinedershanem.Com
126 defa görüntülendi.
Bu testin en iyisi : Ziyaretçi, başarı oranı: %83.33, 10 doğru, 2 yanlış, 0 boş
logo
8.Sınıf Fen Bilimleri
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme (1)
1.
Eşeyli üremek için üreme organlarının üreme hücrelerini oluşturması gerekir. Üreme organları dişilerde yumurta hücresini, erkeklerde ise sperm hücresini oluştururlar.

 

Yukarıda bahsedilen insanlardaki üreme hücrelerini oluşturan üreme organları hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Yumurtalık - Testis
Soru Açıklaması
2.
Bireylerin ergenlik dönemini sağlıklı bir şekilde geçirebilmeleri için aşağıdakilerden hangisi anne ve babaların yapması gereken davranışlardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Ergene karşı tutarlı davranışlar sergilenmeli
Soru Açıklaması
3.
Screenshot_152
Doğru Cevap: "C" I ve IV.
Soru Açıklaması
4.
Screenshot_153
Doğru Cevap: "D" Döllenmemiş yumurta N'den dışarı atılır
Soru Açıklaması
5.
Screenshot_154
Doğru Cevap: "A" 1 numaralı olay döllenmedir.
Soru Açıklaması
6.
Screenshot_155
Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
7.
Screenshot_156
Doğru Cevap: "B" Spermler yumurtadan daha kısa ömürlüdür.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi insanda üreme, büyüme ve gelişme konusu ile ilgili yanlış bir bilgidir?
Doğru Cevap: "D" Zigot, embriyonun mitoz bölünmeler geçirerek oluş- turduğu bir yapıdır.
Soru Açıklaması
9.
Bireyler ergenliğe geçişte bedensel ve ruhsal değişimler geçirirler.

 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ruhsal değişimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Küçükken oynadığı oyunlara daha fazla ilgi gösterir ve daha eğlenceli bulur.
Soru Açıklaması
10.
Bir araştırmacının ergenlikte görülen değişimler ile ilgili aynı cinsiyet ve aynı yaştaki bireylerle yapmış olduğu çalışma sonuçları şöyledir:

"Bazı bireylerin sesi kalınlaşırken bazılarının seslerinde herhangi bir değişiklik gözlenmemiştir. Aynı şekilde araştırmaya katılan bireylerin yalnızca bir kısmında sivilce
oluşumu gözlenmiştir."

 

Bu araştırma sonucu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Ergenlik döneminde bireyler arasında farklılıklar vardır.
Soru Açıklaması
logo
8.Sınıf Fen Bilimleri
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme (1)
11.
"Bağımlılık yapan maddeleri kullanmaya başlama yaş ortalamaları sigara için 13.5, alkol için 14.3, uyuşturucu maddeler için 14.8’dir."

 

Araştırma sonuçlarına göre sigara, alkol ve uyuşturucu kullanımına büyük oranda ergenlik döneminde başlanmaktadır.

 

Buna göre ergenlik döneminde bu durumun oluşmasının nedeni olarak hangisi gösterilebilir?
Doğru Cevap: "A" Ergenlik döneminde arkadaş çevresinin çok etkili olması
Soru Açıklaması
12.
Birey, ergenlik dönemini her yönden sağlıklı geçirebilmek için,

I. Sağlıklı ve dengeli beslenmelidir.

II. Ailesi ve öğretmenleriyle iletişim hâlinde olmalıdır.

III. Düzenli spor yapmalıdır.

 

hangilerini yapmalıdır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.