Onlinedershanem.Com / Türkiyenin Eğitim Platformu 8.Sınıf İnkilap Tarihi Bir Kahraman Doğuyor-1 Testi | Onlinedershanem.Com
214 defa görüntülendi.
Bu testin en iyisi : Ziyaretçi, başarı oranı: %91.67, 11 doğru, 1 yanlış, 0 boş
logo
8.Sınıf İnkilap Tarihi
Bir Kahraman Doğuyor (1)
1.
Mustafa Kemal’in;

I. Memleket meseleleri ile ilgilenmesi

II. Matematiğe olan merakı

III. Düşüncelerini cesaretle ifade etmesi

 

gibi özelliklerinden hangileri Harp Okulu ve Harp Akademisi’nde aydın ve inkılâpçı bir subay olarak tanınmasında etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
2.
“Askeri ortaokulu bitirdiğim zaman merakım oldukça ileri gitmişti. Manastır Askeri Lisesi’nde matematik pek kolay geldi. Bununla uğraşmayı sürdürdüm. Ancak Fransızca’da geri idim. Öğretmen benimle pek uğraşmıyor, acı uyarılarda bulunuyordu. Bu uyarılar benim çok gücüme gitti. İlk ev izni zamanında bu duruma çözüm aradım. İki, üç ay gizlice Frerler Okulu’nun özel sınıfına devam ettim. Böylece okul derslerine oranla daha fazla derecede Fransızca öğrendim.”Mustafa Kemal’in bu sözlerinden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" Azimli ve çalışkan bir öğrencidir.
Soru Açıklaması
3.
Mustafa Kemal ilk görev yeri olan ……………. ‘da kendisi ile birlikte görevli olan subay arkadaşları ile beraber ülkenin kurtuluşu için Vatan ve Hürriyet Cemiyeti adında bir cemiyet kurmuş daha sonra bu cemiyete bağlı olarak Selanik’te bir şube açarak cemiyetin faaliyetlerini Selanik’e taşımak istemiştir.

 

Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Şam
Soru Açıklaması
4.
Mustafa Kemal okul hayatından itibaren yaşantısında tek bir alanla ilgilenmemiş tarih, matematik, felsefe gibi farklı alanlarda kendisini geliştirmeye çalışmıştır.

 

Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerdenhangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Çok yönlüdür
Soru Açıklaması
5.
Atatürk’ün eğitim hayatını inceleyen 8. sınıf öğrencisi Elif aşağıdaki şehirlerden hangisi ile karşılaşmaz?
Doğru Cevap: "C" Üsküp
Soru Açıklaması
6.
Okul çağına gelen Mustafa’nın öğrenimine hangi okullarda başlayacağı konusu ailede küçük bir tartışmaya neden oldu. Ailesinden din adamlarının bulunmasıyla gururlanan Zübeyde Hanım, Mustafa’nın da onlar gibi olması gerektiğini düşünüyor ve bu nedenle dini eğitim veren Mahalle Mektebi’ne gitmesini istiyordu. Oğluna “Adam olmak için okumak, öğrenmek şarttır; başka çare yoktur.” diye öğüt veren Ali Rıza Efendi ise Mustafa’yı Selanik’te yeni açılan, modern yöntemlerin uygulandığı Şemsi Efendi İlkokulu’na göndermek istiyordu.

 

Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" Mustafa Kemal babasının isteği üzerine Şemsi Efendi Okulu’nda eğitimine başlamıştır.
Soru Açıklaması
7.
Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü;

• Manastır Askeri İdadisi

• Selanik Askeri Rüştiyesi

• İstanbul Harp Akademisi

 

okullara bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" Mustafa Kemal farklı şehirlerde öğrenim hayatını sürdürmüştür.
Soru Açıklaması
8.
“Yolunda yürüyen bir yolcunun ufku görmesi kafi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi lazımdır.’’

 

Mustafa Kemal’in bu sözü hangi kişilik özelliğini yansıtmaktadır?
Doğru Cevap: "A" İleri görüşlülüğü
Soru Açıklaması
9.
Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, Hacı Sofu ailesinden Feyzullah Ağa’nın kızıdır. Zeki, sağduyulu, dine ve geleneklere bağlı bir kadındı. Oğlunun mahalle mektebine gelenekten olan ilâhilerle başlamasını istemişti. Ancak oğlunun modern eğitim veren okullarda eğitim görmesini engellememiş, hele kocası öldükten sonra onun iyi öğretim görmesine elinden geldiği kadar çalışmıştır…

 

Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" Zübeyde Hanım Mustafa Kemal‘i kendi istediği okullarda okutmuştur.
Soru Açıklaması
10.
Mustafa Kemal, düşünce dünyasında oldukça önemli bir etkiye sahip olan bu okulda, arkadaşı Ömer
Naci’nin etkisiyle edebiyata yönelmiştir. Ayrıca tarih öğretmeninin etkisiyle Türk tarihine de merak salmıştır.

 

Yukarıda Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü okullardan hangisi ile ilgili bilgi verilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Manastır Askeri İdadisi
Soru Açıklaması
logo
8.Sınıf İnkilap Tarihi
Bir Kahraman Doğuyor (1)
11.
Mustafa Kemal’in aşağıdaki savaşlardan hangisinde elde ettiği başarılar Anadolu’da daha geniş kitleler
tarafından tanınmasını sağlamıştır?
Doğru Cevap: "A" Çanakkale Cephesi
Soru Açıklaması
12.
Mustafa Kemal’in okul hayatına devam etmek için döndüğü Selanik, o yıllarda karışıklıklar içinde bulunuyordu. Farklı inançların, milletlerin ve kültürlerin uzun yıllar uyum içinde yaşadığı Balkanlar; isyanlar, ayaklanmalar ve ciddi fikir ayrılıklarının yaşandığı bir coğrafya haline gelmişti.

 

Bu durum Mustafa Kemal’in fikir hayatı üzerinde aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Ülkenin kurtuluşu için düşünceler üretmesine
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.