Onlinedershanem.Com / Türkiyenin Eğitim Platformu 8.Sınıf İnkilap Tarihi Milli Uyanış: Yurdumuzun İşkaline Tepkiler - 1 Testi | Onlinedershanem.Com
109 defa görüntülendi.
Bu testin en iyisi : Ziyaretçi, başarı oranı: %91.67, 11 doğru, 1 yanlış, 0 boş
logo
8.Sınıf İnkilap Tarihi
Milli Uyanış: Yurdumuzun İşkaline Tepkiler (1)
1.
I. Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti ile Almanya arasında imzalanan ittifak antlaşmasına göre;

• Avusturya ile Rusya savaşa tutuşur ve Almanya daAvusturya’nın yardımına gitmek zorunda kalırsa
Osmanlı Devleti de savaşa katılacaktır.

• Osmanlı Devleti tehdit altında kalırsa, AlmanyaOsmanlı Devleti’ni silahla savunacaktır.

 

Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" İki devlet birlikte hareket edecektir.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili olan gelişmelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Mandacılık düşüncesi
Soru Açıklaması
3.
İtilaf Devletleri, I. Dünya Savaşından sonra yenilen devletlerden toprak elde etmek için Paris Barış
Konferansı’nda manda ve himaye fikrini ortaya atmışlardır.

 

İtilaf Devletleri Wilson İlkelerinin aşağıdaki maddelerinden hangisine ters düşmemek için manda ve himaye fikrini ortaya atmışlardır?
Doğru Cevap: "C" Yenen devletler, yenilen devletlerden toprak ve tazminat almayacak
Soru Açıklaması
4.
I. Dünya Savaşı öncesinde yaşanan sorunlar Avrupa devletlerini İtilaf ve İttifak Devletleri olarak iki gruba ayırmıştır.

 

Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İspanya
Soru Açıklaması
5.
İngiltere’nin sömürge yolu bağlantısını kesmek ve Mısır’ı geri alabilmek için açılmıştır. İngilizler savaşta
başarılı olmuş ve Sina Yarımadası’nı ele geçirmişlerdir.

 

Hakkında bilgi verilen verilen cephe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kanal Cephesi
Soru Açıklaması
6.
I. Dünya Savaşının sonucunda;

• Rus, Alman, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı imparatorlukları yıkılmış yeni milli devletler kurulmuştur.

• Litvanya, Letonya, Estonya, Finlandiya, Yugoslavya, Çekoslovakya, Polonya, Macaristan, SSCB kurulan
yeni devletlerdir.

• Yenilen devletlerde rejim değişikliği olmuştur.

• Dünya barışını sağlamak için merkezi Cenevre’de olan Milletler Cemiyeti kurulmuştur.

Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" Savaştan sonra sağlanan barış ortamı günümüze kadar devam etmiştir.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşında kendi sınırları dışında savaştığı
cephelerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Galiçya Cephesi
Soru Açıklaması
8.
Enver Paşa’nın Almanya’nın yanında yer almak istemesi kadar Almanlar da Osmanlı Devleti’nin bu
savaşta kendileri ile birlikte hareket etmesini istiyorlardı. Çünkü Almanya, Avrupa’nın tam ortasında bulunması nedeniyle doğuda Rusya, batıda ise Fransa ve İngiltere’ye karşı iki cephede birden savaşmak zorundaydı. Osmanlı Devleti eğer Almanya’nın yanında savaşa girecek olursa Rusya karşısında yeni cepheler açılacak ve böylece Almanya’nın savaştaki yükü hafifleyecekti.

 

Metne göre aşağıdakilerden hangisi Almanya’nın Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşına girmesini istemesinin nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Halifelik makamından faydalanmak istemesi
Soru Açıklaması
9.
I. Dünya Savaşı devam ederken İtilaf Devletleri kendi aralarında gizli antlaşmalar yaparak Osmanlı topraklarını paylaştılar.

Buna göre;

I. ABD

II. Fransa

III. İngiltere

 

verilen devletlerinden hangileri bu gizli antlaşmalara katılmıştır?
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
10.
Rusların 1914 yılında, Osmanlı topraklarına saldırısıyla açılan cephede, Türk Ordusunun karşı taarruzu şiddetli kış ve salgın hastalıklar nedeniyle felakete dönüştü. Bu cephede çok sayıda şehit ve yaralı verildi.

 

Hakkında bilgi verilen cephe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kafkas Cephesi
Soru Açıklaması
logo
8.Sınıf İnkilap Tarihi
Milli Uyanış: Yurdumuzun İşkaline Tepkiler (1)
11.
Madde 1: Çanakkale ve İstanbul Boğazları İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek.
Madde 5: Osmanlı’ya ait silahlar İtilaf Devletleri’nin emrine verilecek.
Madde 12: Bütün haberleşme, ulaşım araç ve gereçleri İtilaf Devletleri’nin denetimi altında bulunacak.

 

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın yukarıda yer alanhükümlerine göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" Osmanlı topraklarında yeni bir devlet kurulacaktır.
Soru Açıklaması
12.
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra başlayan işgaller karşısında Mustafa Kemal,
İstanbul’da kurtuluş için mücadele planlarını gerçekleştirmek üzere İsmet (İnönü) Bey, Ali Fuat (Cebesoy) veKazım (Karabekir) paşalarla görüşerek ulusal kurtuluşiçin bazı çareler ortaya koydu.

 

Aşağıdakilerden hangisinin Mustafa Kemal’in ulusal kurtuluş için ortaya attığı fikirlerden birisi olması beklenemez?
Doğru Cevap: "A" Manda ve himayenin kabul edilmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.