Onlinedershanem.Com / Türkiyenin Eğitim Platformu 8.Sınıf İnkilap Tarihi Ya İstiklal Ya Ölüm-6 Testi | Onlinedershanem.Com
102 defa görüntülendi.
Bu testin en iyisi : Ziyaretçi, başarı oranı: %50.00, 6 doğru, 1 yanlış, 5 boş
logo
8.Sınıf İnkilap Tarihi
Ya İstiklal Ya Ölüm (6)
1.
TBMM hükumeti ile Ermeni heyeti arasında Gümrü Barış Antlaşması imzalandı. Ermeniler Sevr Antlaşmasında yer alan Doğu Anadolu’daki isteklerinden vazgeçtiler.

 

Verilen bilgilere göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" Misakımilli tam olarak gerçekleşmiştir.
Soru Açıklaması
2.
I. Yaban

II. Ateşten Gömlek

III. Türk’ün Ateşle İmtihanı

 

Yukarıdaki eserlerin ortak özelliği hangi seçenekte verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Milli mücadele döneminden bahsetmeleri
Soru Açıklaması
3.
Tekâlifimilliye Emirleri’nin zamanında ve eksiksiz olarak uygulanması, Sakarya’nın doğusuna çekilmiş olan Türk ordusunun ihtiyaçlarını gidermekte büyük faydalar sağladı. Türk Milletini büyük fedakarlıklara sevk eden sadece emirler ve kanunlar değildi. Halk vatanı uğruna her türlü fedakarlığı
göze almıştı.

 

Buna göre;

I. Türk Milletinde birlik ve beraberlik ön plandadır.

II. Emirleri yerine getirmeyenler tutuklanmıştır.

III. Halk ordunun ihtiyaçlarını karşılayamamıştır.

 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
4.
Türk milleti hakkında bilgi edinmek isteyen yabancı bir gazeteciye milli mücadele döneminde yazılmış bir roman hediye ediliyor ve bu roman ile Türk milletini büyük ölçüde tanıyabileceği
söyleniyor.

 

Gazetecinin okuyacağı romanda Türk milleti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine rastlaması beklenmez?
Doğru Cevap: "B" Yurtlarının işgalini sükûnetle karşıladıklarına
Soru Açıklaması
5.
Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışı ile başlayıp Lozan Barış Antlaşmasıyla son bulan Milli Mücadele ile Türk milleti tüm dünyaya aşağıda verilen alanların hangisinden kesinlikle ödün vermeyeceğini göstermiştir?
Doğru Cevap: "B" Bağımsızlık
Soru Açıklaması
6.
Sovyetler Birliği ile TBMM arasında imzalanan Moskova

Antlaşması’yla;

• Doğu sınırımızın güvenliği sağlanmış ve buradaki birlikler batıya kaydırılmıştır.

• Devletlerden birinin tanımadığı antlaşmayı diğerinin de tanımaması kararlaştırılmıştır.

 

Buna göre;

I. Batı Cephesi’nde bulunan Türk ordusu güçlenmiştir.

II. Sovyet yönetimi ve TBMM Hükümeti, birlikte hareket etme kararı almıştır.

III. TBMM Hükümeti’nin saygınlığı artmıştır.

 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
7.
Gümrü Antlaşması aşağıdaki hangi cephede kazanılan başarıların sonucunda imzalanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Doğu Cephesi
Soru Açıklaması
8.
Kurtuluş Savaşı’nda Türk halkının kadınıyla erkeğiyle cephede ve cephe gerisinde yaptığı mücadele pek çok esere konu olmuştur.

 

Bu eserlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Vatan sevgisi, birlik ve beraberliği kuvvetlendirmiştir.
Soru Açıklaması
9.
Mudanya Ateşkes Antlaşması görüşmelerine 3 Ekim 1922 günü başlandı. İlk konuşmayı da İsmet Paşa’nın kendisi yapmıştı. Fakat ateşkesin sağlanması sanıldığı kadar kolay olmadı. Öyle ki Şevket Süreyya Aydemir, “Mudanya Konferansına Mudanya Savaşı demek hatalı olmasa gerektir” demiştir.

 

Şevket Süreyya Aydemir’in Mudanya Konferansı için Mudanya Savaşı demesinin sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "A" Görüşmelerin tartışmalı ve gergin bir hava içinde geçmesi
Soru Açıklaması
10.
Mustafa Kemal, Kütahya - Eskişehir Savaşları’nın tüm şiddetiyle devam ettiği günlerde Ankara’da bir maarif kongresinin toplanmasını sağlamıştır. Gönüllü olarak cepheye gelen öğretmenleri tekrar okullarına göndermiştir.

 

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "C" Mustafa Kemal, kanunları tek başına çıkarmıştır.
Soru Açıklaması
logo
8.Sınıf İnkilap Tarihi
Ya İstiklal Ya Ölüm (6)
11.
“Savunma hattı yoktur, savunma sathı vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz…”

 

Mustafa Kemal bu sözleri aşağıdaki savaşlardan hangisi sırasında söylemiştir?
Doğru Cevap: "D" Sakarya Meydan Muharebesi
Soru Açıklaması
12.
Türk milletinin gösterdiği fedakârlıklar ve kahramanlıklar kadar Millî Mücadele sürecinde çektiği acılar ve sıkıntılar da edebiyatımıza yansımıştır. Halide Edip Adıvar bu acıları ve sıkıntıları yerinde görerek “Türk’ün Ateşle İmtihanı” adlı eserini kaleme almıştır.

 

Buna göre;

I. Kurtuluş Savaşı dönemin kitaplarına konu olmuştur

II. Yazar işlediği konularda Kurtuluş Savaşı’ndan etkilenmiştir

III. Yazar Avrupalı romancılardan etkilenmiştir

 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.