Onlinedershanem.Com / Türkiyenin Eğitim Platformu 8.Sınıf Türkçe Parçada Anlam-1 Testi | Onlinedershanem.Com
127 defa görüntülendi.
Bu testin en iyisi : Ziyaretçi, başarı oranı: %33.33, 4 doğru, 8 yanlış, 0 boş
logo
8.Sınıf Türkçe
Parçada Anlam (1)
1.
Şarkılar, şiirler, romanlar, öyküler ve diğer tüm sanat
eserleri toplumun iç dünyasını gösteren birer penceredir.
Neşeli şarkılar, hüzünlü şiirler, heyecanlı romanlar
veya karamsar öyküler… Toplum ne yaşıyorsa onu
yazıyor, onu okuyor, onu dinliyor, onunla ilgili bir eser
ortaya koyuyor. Çünkü insan, eyleme dökemediği,
sözle anlatamadığı her türlü duyguyu bir şekilde dışa
aktarmanın yollarını arıyor. Böylece bu duygular insanların
yazdıklarında, okuduklarında, dinlediklerinde veya
ortaya koyduğu eserlerde hayat buluyor. Bu sebeple
bir ülkede öne çıkan eserlere baktığımızda toplumda
olanı biteni anlamak çok da zor olmasa gerek.

Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sanatsal ürünler, toplumun duygularını yansıtan aynalardır
Soru Açıklaması
2.
Screenshot_85

 

Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Özlem
Soru Açıklaması
3.
Yaptığımız bazı davranışlar veya sarf ettiğimiz bazı sözler dolayısıyla ilişki içinde olduğumuz insanları kırabiliriz. Bunu telafi etmenin en güzel yolu, uygun bir ortamda ve uygun bir dille özür dilemektir. Bir kusur karşısında özür dilemenin erdem olduğu unutulmamalıdır. Özür dileyen insana karşı nazik olmak ve özrünü kabul etmek de büyük bir inceliktir.

Bu parçanın anahtar kelimeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Kusur - Özür dilemek - Erdem
Soru Açıklaması
4.

İnsan beyni, sahibinin yapmak istediği şeyi gerçekleştirme
yollarını bulacak şekilde yaratılmıştır. “Azmin
elinden hiçbir şey kurtulmaz.” diyen atasözü de bu
fikri doğrulamaktadır. Pek çok insan, insan kudretinin
dışında zannedilen muazzam işleri sadece azimleri
sayesinde başarmış, o işleri yapmayı akıllarından bile
geçirmeyen insanlarsa varılan netice karşısında şaşakalmışlardır.
Atatürk’ün çok güzel bir sözü var: “Zafer,
zafer benimdir diyebilenindir.”


Bu parçada asıl anlatılmak istenen düşünce aşağı-
dakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İnsan, kararlı olursa en zor işlerin bile üstesinden gelebilir
Soru Açıklaması
5.
Bütün kusurlarım toprak gizliyor
Merhem çalıp yaralarım düzlüyor
Kolun açmış yollarımı gözlüyor
Benim sadık yârim kara topraktır

Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Minnet
Soru Açıklaması
6.
(I) Bugünkü şairlerimizin çoğu, hep eskilerin, başkalarının
gösterdikleri yoldan gidiyor; eskiden kalma
duyguları, düşünceleri söylüyor. (II) Birtakımının yeni
gözükmesine bakmayın, onlar da bundan on beş yıl
öncekini taklit ediyor. (III) Beş yüz yıl önceki eskidir de
on beş yıl önceki eski değil midir? (IV) Bir şairin kendi
oluşturmadığı, kendi üretmediği, başkasından öğrendi-
ği her şey eskidir.

Bu parçanın ana düşüncesi numaralanmış cümlelerden
hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
7.
Çocuklarımızın belirli davranışları kazanmalarını, örne-
ğin odalarını toplamalarını, okulda başarılı olmalarını
isteriz. Ceza vererek bunları sağlamaya çalışmak işe
yaramayan bir yoldur. Çocuk hedefe ulaştığında ona
büyük bir ödül vermek de -en azından her zaman- işe
yaramaz. Çocuğun asıl amaca yönelik küçük davranış-
larını belirli aralıklarla ödüllendirmek en işlevsel yoldur.
Örneğin odası tamamen derli toplu olunca onu ödüllendirmek
yerine küçük bir tertipli davranışını, söz gelişi
paltosunu askıya asmasını samimi bir takdirle karşılamak
daha fazla işe yarayabilir.

Bu parça için kullanılabilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Çocuk Eğitiminde Ödül ve Ceza
Soru Açıklaması
8.
Son zamanlarda kitabevlerine uğrayanlar ya da yayı-
nevlerinin sitelerine girenler “Hep Okunacak Kitaplar”
başlığı altında yeni yeni varlık gösteren bir ibareyle
karşılaşıyor. Bu ibarede -maalesef- sözü edilen kitapların
mükemmelliğinin ispatlandığına, yıllar geçse de ilk
günkü zevki vereceklerine işaret ediliyor gizliden gizliye.
Madalyonun öteki yüzüne baktığımızda bu yüceltmenin
asıl sebebi ortaya çıkıyor. Bunlar yayınevlerini
besleyen, basımı yıllar yılı yapılacak kitaplar. Bu yüzden
de yayınevlerinin göz bebeği. Kimselere kaptırmak
istemiyor yayınevleri bu kitapları. Zira yayınevlerinin
çarkı onlarla dönüyor.

Bu parçada yazarın asıl yakındığı durum aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kimi kitapların yalnızca ticari kaygılar sebebiyle aşırı övülmesi
Soru Açıklaması
9.
Selam saygı hepinize,
Gelmez yola gidiyorum.
Ne şehire ne de köye,
Gelmez yola gidiyorum.

Bu dörtlüğün konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ölüm
Soru Açıklaması
10.
Konuşma, duygu ve düşüncelerimizi, görüp yaşadıklarımızı
karşımızdakilere sözle iletme işidir. Yani günlük
yaşamımızın temel bir parçasıdır. Tıpkı solumak, yemek
yemek, su içmek, yürümek gibi... Sabahın ilk saatlerinden
yatma zamanına değin sıradan bir günümüzü
düşünelim. Bu süre içinde konuşmanın büyük bir yer
tuttuğunu görürüz. Yakınlarımızla, çevremizdekilerle,
dost ve arkadaşlarımızla günün olaylarından, okuduklarımızdan,
duyduklarımızdan, kişisel ve toplumsal
sorunlarımızdan söz ederiz. Böylece düşünce alışverişi
yapmış, yaşantılarımızı paylaşmış oluruz. Bu, toplum
içinde yaşayışımızın doğal bir sonucudur. Günlük bir
gereksinimdir.

Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Konuşmanın hayatımızdaki yeri ve önemi
Soru Açıklaması
logo
8.Sınıf Türkçe
Parçada Anlam (1)
11.
Okumak zihin gelişimi için çok önemlidir. Bilinçli ve
düzenli bir okuma uygulaması yapan insan değişik dü-
şünceleri yargılama, bunlar üzerinde kurulmuş mantığı
tespit etme yeteneği kazanır. Bilgiler okumayla artırı-
lır, doğadaki güzelliklerin inceliği okumayla kavranır,
düşünce çabukluğu okumayla elde edilir. Kültürlü bir
insan olmanın en etkili yoludur okumak. Bireyleri ger-
çek anlamda okuyan toplumlar, ileri ve uygar toplum
olurlar.

Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Okumanın Faydaları
Soru Açıklaması
12.
Şehitler tepesi boş değil,
Biri var bekliyor.
Ve bir göğüs, nefes almak için;
Rüzgâr bekliyor.
Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye;
Yattığı toprak belli,
Tuttuğu bayrak belli,
Kim demiş meçhul asker diye?
Arif Nihat Asya

 

Aşağıdakilerden hangisi, bu şiirin anahtar sözcüklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Nefes
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.