Onlinedershanem.Com / Türkiyenin Eğitim Platformu 9.Sınıf Coğrafya İzohipsler Testi | Onlinedershanem.Com
193 defa görüntülendi.
Bu testin en iyisi : Ziyaretçi, başarı oranı: %88.89, 8 doğru, 1 yanlış, 0 boş
logo
9.Sınıf Coğrafya
İzohipsler
1.
Screenshot_71

Verilen topografya haritasına bakıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" En yüksek noktanın yükseltisi 2000 m den fazladır.
Soru Açıklaması
2.
Bir topografya haritasında, X bölgesindeki izohipsler arası mesafe, Y bölgesine göre daha azdır.

Buna göre X bölgesinde, Y bölgesine göre;

I. akarsuların akış hızı,

II. akarsuların derine aşındırması,

III. gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki fark

verilenlerden hangisinin fazla olması beklenir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
3.
Screenshot_72

Yukarıdaki izohips haritasında aşağıdaki yer şekillerinden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "E" Boyun
Soru Açıklaması
4.
Akarsuyun yatak eğiminin arttığı yerlerde hidroelektrik potansiyeli artış göstermektedir.

Screenshot_73

Buna göre yukarıdaki topoğrafya haritasında numaralandırılarak verilen yerlerin hangisi hidroelektrik santral kurulması için daha uygundur?
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
5.
Screenshot_74

Verilen izohips haritasındaki noktalardan hangileri aynı yükseltiye sahiptir?
Doğru Cevap: "D" a ve x
Soru Açıklaması
6.
Aşağıda verilen topoğrafya haritaları aynı bölgelere aittir.

Screenshot_75

Bu haritaların aynı bölgeye ait olmasına karşın bazı farklılıkların görülmesinin nedeni olarak;

I. haritaların ölçeklerinin farklı olması,

II. farklı yöntemlerle çizilmiş olmaları,

III. farklı kişiler tarafından çizilmiş olmaları

verilenlerden hangileri gösterilir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
7.
Aşağıda sert karasal iklim bölgesine ait bir yerin topoğrafya haritası verilmiştir.

Screenshot_76

Bu haritaya bakıldığında verilen noktaların hangisinde çığ oluşma ihtimali diğerlerine göre daha fazladır?
Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
8.
Screenshot_77

Verilen izohips haritasında X-Y doğrultusundan çıkarılacak olan profil aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
9.
I. Yükseltisi fazla olan eğri, az olan eğriyi çevreler.

II. Aynı izohips üzerinde bulunan tüm noktaların yükseltisi aynıdır.

III. Tüm göllerin yükseltisi 0 m dir.

İzohipslerle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.