Onlinedershanem.Com / Türkiyenin Eğitim Platformu 9. Sınıf Kimya Kimya Bilimi (1) Testi
141 defa görüntülendi.
Bu testin en iyisi : Ziyaretçi, başarı oranı: %91.67, 11 doğru, 1 yanlış, 0 boş
logo
9.Sınıf Kimya
Kimya Bilimi (1)
1.
Simya ile ilgili;

I. Sınama - yanılma yoluyla maddeler hakkında bilgi edinilmiştir.

II. Çalışmaları teorik temellere dayanır.

III. Sistematik bilgi birikimi içermez.

yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
2.
Aşağıda verilen simyacıların, yaptıkları çalışmalarla eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

1. İbn-i Sina                                     a. Damıtma yöntemi

2. Johan Becher                              b. Terazi kullanımı

3. Cabir bin Hayyan                       c. Flojiston kuramı

4. El–Razi                                        d. Tıp bilimi

5. Van Helmant                              e. Çiçek ve su çiçeği hastalığ
Doğru Cevap: "B" 1-d, 2-c, 3-a, 4-e, 5-b
Soru Açıklaması
3.
• Kimya bilimi ile uğraşanlar maddelerin yapısı ve özellikleri hakkında ilişki kurarak araştırmalarına yön    vermiştir.

• Damıtma yöntemini yalnızca kimyacılar kullanmıştır. • Simyacıların amaçlarından biriside ölümsüzlük    iksirini bulmaktır.

• Seramik ve cam üretimi, plastiğin işlenmesi simyadan kimyaya aktarılan bulgulardandır.

• Aristo’ya göre madde ateş, su, hava ve toprak olmak üzere dört ana elementten oluşur.

Verilen ifadelerin doğru (D) veya yanlış (Y) olarak değerlendirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" D, Y, D,Y, D
Soru Açıklaması
4.
Aşağıda verilen elementlerden hangisi simyacılar tarafından kullanılan elementlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Argon
Soru Açıklaması
5.
I. Altın ve gümüşün saflaştırılmasında sülfürik asidin kullanılması

II. H2 ve O2 gazlarından su eldesi

III. Damıtma yöntemi ile esans eldesi

Yukarıdaki işlemlerden hangileri simya dönemine ait değildir?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
6.
Aşağıda verilen ifadelere doğru veya yanlış olarak cevap verildiğinde hangi rakama ulaşılır? 
Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması
7.
I. Tuz                  V. Elektroliz

II. Plastik          VI. Göz taşı

III. Alaşım       VII. Cam

IV. Şap            VIII. Boyar maddeler

Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi simyanın kimyaya katkılarındandır?
Doğru Cevap: "D" 6
Soru Açıklaması
8.
Simya dönemine ait aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Ölçmeye dayalı yöntemler kullanmışlardır.
Soru Açıklaması
9.
Filojiston, Simya, A. Lavoisier, Damıtma, Van Helmont Etil alkol eldesinde …………………… yöntemi kullanılır. ……………bir bilim dalı değildir. Modern kimyanın kurucusu ………………. dır. Yanma olayı, yanıcı madde ve yanıcı olmayan ……………. dan oluşur.

Yukarıda verilen boşluklar uygun kelimelerle doldurulduğunda hangi kelime açıkta kalır?
Doğru Cevap: "D" Van Helmont
Soru Açıklaması
10.
I. Ölümsüzlük iksirini bulmak

II. Hastalıkları tedavi etmek için ilaç geliştirmek

III. Olayları teorik temellere dayandırmak

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri simya ve kimyacıların ortak hedefleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
logo
9.Sınıf Kimya
Kimya Bilimi (1)
11.
Simya döneminde birçok buluş günlük yaşamda kolaylıklar sağlamıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu döneme ait değildir?
Doğru Cevap: "C" Sodyum metali ve klor gazından tuz eldesi
Soru Açıklaması
12.
I. Nitrik asit

II. Sülfürik asit

III. Altın suyu Cabir Bin Hayyan

yukarıda verilen maddelerden hangilerini bulmuştur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.