Anasayfa / Ders Notları / TEOG / Türkçe
ingilizce

Türkçe

TEOG Türkçe Dersi Merkezi Ortak Sınav Konuları

TEOG, OGES veya Merkezi Sistem Ortak Sınavlar olarak adlandırılan sistemde 1. dönem ve 2. dönemde birer tane olmak üzere toplam 2 yazılı merkezi olarak yapılmaktadır.

2016-2017 8. sınıf TEOG Türkçe dersi konu listesini sizler için özel olarak hazırladık. 1. dönem TEOG konularıyla 2. dönem TEOG konularını ayrı ayrı liste halinde sıraladık. TEOG Türkçe konu listemizi incelemeden önce lütfen aşağıdaki uyarıyı okuyunuz.

 

[alert type=”info” icon-size=”big”]UYARI

MEB, 2016-2017 TEOG Türkçe Ortak Sınavı için hazırladığı konu dağılımı çizelgesinde genellikle dil bilgisi ana başlığı altındaki konulara yer vermiştir. Anlam bilgisi, yazım bilgisi ana başlığı altındaki konulara ise tüm sınıf seviyelerinde (6, 7 ve 8. sınıflar) aynı olması ve metinlerin içeriğine göre kazanımların dağılımının değişmesi sebebiyle kesin bir sınır koymamıştır. Dolayısıyla TEOG Türkçe Ortak Sınavı’nda çıkacak konuların tamamını içeren kesin bir konu listesi bulunmamaktadır.

Bu listede yer alan yıldız (*) ile işaretlenmiş konular MEB’in yayınladığı konu dağılımı çizelgesinde resmi olarak listelenen konulardır, geri kalan konular ise sizlere yardımcı olmak amacıyla 8. sınıf ders kitabındaki etkinlikler ve 8. sınıf ünitelendirilmiş yıllık planındaki kazanımlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu sebeple listede yer alan / almayan konulardan dilbilgisi.net sorumlu tutulamaz.[/alert]

 

 

1. DÖNEM TEOG Türkçe Konuları

» Anlam Bilgisi

» Sözcükte Anlam

Gerçek (Temel) Anlam
Yan Anlam
Mecaz Anlam
Terim Anlam

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler
Yakın Anlamlı Kelimeler
Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler

Deyimler
Atasözleri
Yansıma Sözcükler
İkilemeler

» Cümlede Anlam

Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri
Amaç-Sonuç Cümleleri
Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri
Karşılaştırma Cümleleri
Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler
Doğrudan ve Dolaylı Anlatım

Eş Anlamlı Cümleler
Yakın Anlamlı Cümleler
Karşıt (Zıt) Anlamlı Cümleler

 Cümle Yorumlama

               Cümlenin Konusu
                Cümlenin Ana Fikri
                Cümleden Çıkarılabilecek Yargı
                Cümleden Çıkarılamayacak Yargı
                Cümle Tamamlama
                Cümle Oluşturma
                Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler
                Örtülü Anlam

» Parçada Anlam

Anlatım Biçimleri

          Betimleme
          Öyküleme
          Açıklama
          Tartışma

Düşünceyi Geliştirme Yolları

                Tanımlama
                Karşılaştırma
                Örneklendirme
                Tanık Gösterme
                Sayısal Verilerden Yararlanma
                Benzetme

Anlatım Özellikleri

                Doğallık
                Akıcılık
                Yoğunluk
                Tutarlılık
                Açıklık
                Özgünlük
                Özlülük
                Kalıcılık

Anlatıcı Türleri

Birinci Kişi Ağzıyla Anlatım
Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatım

Paragrafın Anlam Yönü

                Paragrafın Ana Düşüncesi
                Paragrafta Yardımcı Düşünceler
                Paragrafın Konusu
                Paragrafın Başlığı
                Paragrafın Anahtar Kelimesi
                Paragrafta Soru
                Metinde Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu
                Paragrafta Karakter

Paragrafın Yapı Yönü

Paragrafın Bölümleri

Giriş Bölümü
Gelişme Bölümü
Sonuç Bölümü
Paragraf Oluşturma
Paragraf Tamamlama

» Yazım Bilgisi

Yazım (imla) Kuralları

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
Sayıların Yazımı
Birleşik Kelimelerin Yazımı
Kısaltmaların Yazımı
“de/da” Bağlacının Yazımı
“mi” Soru Ekinin Yazımı
Pekiştirmelerin Yazımı

Noktalama İşaretleri

Nokta (.)
Virgül (,)
İki Nokta (:)
Noktalı Virgül(;)
Üç Nokta (…)
Soru İşareti (?)
Ünlem İşareti (!)
Tırnak İşareti (” “)
Kesme İşareti (‘)
Yay Ayraç (( ))
Kısa Çizgi (-)
Uzun Çizgi (–)

» Dil Bilgisi

Fiilimsi (Eylemsi) *

İsim – Fiil (Mastar) *
Sıfat Fiil (Ortaç) *
Zarf – Fiil (Bağ – Fiil) *

Cümlenin Ögeleri *

Yüklem (Eylem, Fiil) *
Özne *
Nesne *
Dolaylı Tümleç (Yer Tamlayıcısı) *
Zarf Tümleci (Zarf Tamlayıcısı) *

Cümle Vurgusu

Eylem Cümlelerinde Vurgu

» Edebi Türler ve Söz Sanatları

Söz Sanatları

Abartma (Mübalağa)
Benzetme (Teşbih)
Kişileştirme (Teşhis)
Konuşturma (İntak)

Yazı (Metin) Türleri

Hikâye
Anı
Eleştiri
Deneme
Makale