Onlinedershanem.Com / Türkiyenin Eğitim Platformu 9.Sınıf Fizik Fizik Bilimine Giriş-1 | Onlinedershanem.Com
449 defa görüntülendi.
Bu testin en iyisi : Ziyaretçi, başarı oranı: %91.67, 11 doğru, 1 yanlış, 0 boş
logo
9.Sınıf Fizik
Fizik Bilimine Giriş-1
1.
Bir öğrenci su dolu bardağın içindeki kaşığı kırılmış gibi görüyor.

 

Bu durumu açıklayabilmek için fiziğin hangi alt alanından yararlanmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Optik
Soru Açıklaması
2.
Aşağıda verilen,

 

I. Maddenin elektrik alandaki davranışı

II. Işığın yayılması

III. Dünyanın hareketi

 

olaylarından hangileri fiziğin uğraş alanına girer?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
3.
soru
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
4.
Fizik evrendeki olgu ve olayları değişik alt alanlarda inceler.

Buna göre ;

• Dünyanın ayı çekmesi

• İklimlendirme sistemleri

• Telefonda seslerin iletimi

• Çekirdek reaksiyonları sonucunda enerji elde edilmesi

 

olayları seçeneklerle eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?
Doğru Cevap: "D" Atom fiziği
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi fiziğin doğrudan ilgilendiği alanlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Hücre bölünmesi
Soru Açıklaması
6.
Fizik biliminin alt alanlarının incelediği konularla ilgili olarak aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Nükleer fizik – Atomlar arası bağlar
Soru Açıklaması
7.
İnsan yaşamında yer alan,

 

I. Gemiyle seyahat edilmesi

II. Cep telefonu kullanılması

III. Ham petrolün damıtılması

IV. Serum elde edilmesi

V. Lazerle göz ameliyatı

 

olaylarından hangileri Fizik biliminin sağladığı yararlardandır ?
Doğru Cevap: "D" I, II, III ve V
Soru Açıklaması
8.
• Şimşek

• Yıldırım

• Paratoner

 

Yukarıda verilenleri fiziğin alt alanlarından hangisi inceler?
Doğru Cevap: "B" Elektrik
Soru Açıklaması
9.
Işığın düz bir doğrultuda hareket ettiğini ispatlayan ve optik kitabını yazan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İbn-ül Heysem
Soru Açıklaması
10.
Fizik biliminin,

 

• Mekanik

• Elektrik

• Termodinamik

• Atom fiziği

 

alt alanlarından hangisi aşağıdakilerden biriyle eşleştirilemez?
Doğru Cevap: "C" Atom bombası
Soru Açıklaması
logo
9.Sınıf Fizik
Fizik Bilimine Giriş-1
11.
Aşağıdaki meslek sahiplerinden hangisi fizik bilimine daha az ihtiyaç duyar?
Doğru Cevap: "E" Gazeteci
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi fiziğin alt dallarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Astroloji
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.