Onlinedershanem.Com / Türkiyenin Eğitim Platformu 9.Sınıf Fizik Fizik Bilimine Giriş-2 Testi | Onlinedershanem.Com
186 defa görüntülendi.
Bu testin en iyisi : Melisa39, başarı oranı: %58.33, 7 doğru, 5 yanlış, 0 boş
logo
9.Sınıf Fizik
Fizik Bilimine Giriş-2
1.
Sürtünmeli bir ortamdaki durgun cisme uygulanan kuvvetin yapılan işe etkisini öğrenmek isteyen öğrenci aynı yüzeydeki cismi farklı kuvvetlerle aynı mesafe hareket ettirip yol sonundaki hızlarını ölçtüğü bir deney tasarlı- yor.

Buna göre deneyde;

I. Uygulanan kuvvet bağımsız değişkendir.

II. Cismin son hızı bağımlı değişkendir.

III. Yer değiştirme kontrollü değişkendir.

 

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
2.
‘’Gözlem sonucu elde edilen değerlerdir’’

 

Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "E" Deney
Soru Açıklaması
3.
Evrende çeşitli boyutlarda gerçekleşen ve anlaşılması güç birçok olayı çeşitli gösterimlerle açıklama işlemine ne denir?
Doğru Cevap: "C" Kanun
Soru Açıklaması
4.
Bir fizik öğretmeni;

 

I. Güneş sistemi

II. Atomun yapısı

III. Suyun kaynaması

 

yukarıda verilen konuları anlatırken hangilerinde modellemeden yararlanmış olabilir?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
5.
Teknoloji ile ilgili olarak;

I. İnsanın zamandan ve güçten tasarruf etmesini sağlar.

II. Bilimle birlikte gelişir.

III. İnsanın hayatını kolaylaştırabildiği gibi zararlı da olabilir.

 

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Yalnız II
Soru Açıklaması
6.
Bilimsel bilgi üretirken;

I. Kontrollü deney yapma

II. Rasyonel düşünme

III. Problemi belirleme

 

işlemlerinden hangileri yapılır?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
7.
Bilimsel bir probleme, verilere dayalı olarak geçici bir çözüm üreten öğrenci bilimsel bilgi basamakları- nın hangi aşamasındadır?
Doğru Cevap: "D" Sonuç çıkarma
Soru Açıklaması
8.
Olayla ilgili teorilerin doğruluğunu ya da yanlışlığını kanıtlayan verilere - - - - denir.

 

Cümlesindeki boşluk aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa fizik bilimine göre doğru olur?
Doğru Cevap: "B" Delil
Soru Açıklaması
9.
Duyu organları ile birlikte ölçme araçları da kullanılarak yapılan gözleme nicel gözlem denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi nicel gözlemdir?
Doğru Cevap: "D" Bir gün 24 saattir.
Soru Açıklaması
10.
Fizikte kullanılan bilgiler ile ilgili;

I. Değişmez doğrulardan oluşur.

II. Diğer bilimere kapalıdır.

III. Gelişime açıktır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
logo
9.Sınıf Fizik
Fizik Bilimine Giriş-2
11.
Yağmur yağdıktan sonra bulutların arasından güneş çıktığında gökkuşağının oluştuğunu gören Ahmet, ‘’Gökkuşağının oluşması güneş ışınlarının kırılması gerekir’’ diye düşünür.

Buna göre Ahmet bilimsel çalışma basamağının neresindedir?
Doğru Cevap: "B" Verilere dayanarak hipotez oluşturmak.
Soru Açıklaması
12.
Gözlemler sonucu elde edilen verilerden yola çıkılarak bir olay hakkında akıl yürütme yoluyla bir sonuca ulaş- maya - - - - denir.

Cümlesindeki boşluk aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa fizik bilimine göre doğru olur?
Doğru Cevap: "A" Çıkarım
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.