Onlinedershanem.Com / Türkiyenin Eğitim Platformu 9.Sınıf Coğrafya Koordinat Sistemi - Paralel ve Meridyenler | Onlinedershanem.Com
249 defa görüntülendi.
Bu testin en iyisi : Ziyaretçi, başarı oranı: %63.64, 7 doğru, 4 yanlış, 0 boş
logo
9.Sınıf Coğrafya
Koordinat Sistemi - Paralel ve Meridyenler
1.
Yeryüzünde herhangi bir noktanın coğrafi koordinatları ve coğrafi oluşumları o yerin coğrafi konumunu belirtir.

Aşağıdakilerden hangisi coğrafi konum bulmada bize yardımcı olmaz?
Doğru Cevap: "B" Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde genellikle maki bitki örtüsü yaygındır
Soru Açıklaması
2.
350 Doğu meridyeni üzerinde yer alan Sinop’tan hareket eden bir uçak yerel saati 1 saat 40 dakika ileri olan ve Sinop’tan 1665 km kuzeyde bulunan bir şehre hareket etmiştir.

Bu uçağın ulaştığı yerin coğrafi koordinatları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Kuzey Yarım Kü- re’de yer aldığını kanıtlar nitelikte bir bilgidir?
Doğru Cevap: "B" Güneye doğru gidildikçe yer çekimi kuvvetinin azalması
Soru Açıklaması
4.
• Paralel boyları diğerlerine göre daha kısadır.

• Yerel saati başlangıç meridyeninden 2 saat ileridir.

 

Verilen bilgiler aşağıdaki alanların hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
5.
Screenshot_63
Doğru Cevap: "E" Van
Soru Açıklaması
6.
Aynı enlem ve farklı boylamlar üzerinde yer alan yerlerde;

I. sürekli rüzgarların sapma yönleri,

II. Güneş’in tepe noktasına ulaştığı an,

III. Güneş’in batma vakti,

IV. yaşanılan mevsim

verilenlerden hangileri ortaktır?
Doğru Cevap: "E" I ve IV
Soru Açıklaması
7.
Aşağıda aynı enlem üzerinde bulunan üç farklı merkezin aynı anda Güneş’in ufuk düzlemi üzerindeki konumları verilmiştir.

Screenshot_64

 

Bu merkezlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi kesin olarak söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Başlangıç meridyenine en uzak merkez K merkezidir.
Soru Açıklaması
8.
Ekvator üzerinde bulunan ve yerel saati Başlangıç Meridyeninden 160 dk ileri olan X noktasında güneş do- ğarken; aşağıdaki verilen hangi meridyende batmaktadır?
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
9.
Screenshot_70

Koordinat sistemi üzerinde gösterilen X, Y ve Z noktaları ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" X noktasının bulunduğu paralel çemberi diğerlerine göre daha uzundur
Soru Açıklaması
10.
Ekvator çizgisinden kutup noktasına kadar olan mesafe üzerine sayısız miktarda çizgi çizmek mümkün iken; paralel çemberlerinin sayısı, 90 adet kuzey, 90 adet de güney olmak üzere 180 adet olarak belirlenmiştir.

Paralel çemberlerinin 180 adet olmasının nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilir?
Doğru Cevap: "B" Birer derece aralıklarla çizilmiş olmaları
Soru Açıklaması
logo
9.Sınıf Coğrafya
Koordinat Sistemi - Paralel ve Meridyenler
11.
Ardışık iki meridyen arasındaki mesafe Ekvator çizgisi üzerinde 111 km iken; bu mesafe kutuplara doğru gidildikçe azalmaktadır.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Meridyenlerin kutup noktasında birleşmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.